Aktuality
Návštěva nemocných

 

Tvarožná Lhota           6. duben          1. červen         2.březen           7. duben   5. květen        2. červen                                                                 

 Kněždub                      7. duben          2. červen         3.březen             

                                               

SETKÁVÁNÍ  NAD PÍSMEM SVATÝM

Pastorační dům Tvarožná Lhota

Každé první úterý v měsíci:            4. duben      2. květen      6. červen     3. květen      7. červen

Pastorační plán naší farnosti - 2017

1.   CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY

Květná neděle – začátek Svatého týdne – 9. dubna

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 16. dubna

Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 25. května

Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 4. června

Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 11. června

Slavnost Božího Těla – čtvrtek 15. června Tvarožná Lhota a neděle 18. června Kněždub

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek 23. června

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje  – středa 5. července

Slavnost Ježíše Krista Krále – neděle 26. listopadu

První neděle adventní – začátek nového církevního roku – 3. prosince

 2.  SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST:

První Svaté Přijímání dětí – neděle:  Tvarožná Lhota 21. května a Kněždub 28. května

Patrocinium kostela sv. Jana Křtitele a pouť:

sobota 24. června a neděle 25. června

Patrocinium kostela sv. Anny – pouť a hody:     

sobota 29. července a neděle 30. července   

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě: sobota 23. září  

Slavnost Všech Svatých a vzpomínka na zemřelé:

středa a čtvrtek 1. a 2. listopadu 

3. SPOLEČNÉ MŠE SV. VE FARNOSTI:

Za kněžská a řeholní povolání první čtvrtek v měsíci

Za nemocné první pátek v měsíci v Tvarožné Lhotě

Za školní mládež - neděle : 11. června a 3. září (odpoledne táborák v Kněždubu)  

Za vinaře:  27. prosince v 17:00 v Kněždubu

Za rodiny: svátek Svaté Rodiny 31. prosince

4.  POUTĚ BĚHEM ROKU:

Pouť na horu sv. Antonína: 6. srpna

Pouť do Polska na horu sv. Anny a do Częstochowy: pátek a sobota - 30. června a 1. července                      

Pouť na Svatý Hostýn: pátek 15. září                        

 

 

© 2011 - Helena Frolková