Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 16. 9. 2018 – 23. 9. 2018

            
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
► Dnes Večer chval.  
 
► Dnes bude po mši svaté setkání biřmovanců.

► Dnes otevření Farní kavárny v Domě sv. Jana II. – podrobnosti na plakátu. Bude také připravený program pro rodiny s dětmi.
 
Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1. stupeň:
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2. stupeň:
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 16. 9. 2018 – 23. 9. 2018

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě: 

  Po: 18.00; St: 18.00;  Čt: 8.00; Pá: 17:00;  So: 7:30;   Ne: 8:30;

                                                        

 

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 16. 9. 2018 – 23. 9. 2018

 

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
►  Dnes Večer chval.   

 

► Dnes bude po mši svaté setkání biřmovanců.

► Dnes otevření Farní kavárny v Domě sv. Jana II. – podrobnosti na plakátu. Bude také připravený program pro rodiny s dětmi.

 
► Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1.stupeň :
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2.stupeň :
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 16. 9. 2018 – 23. 9. 2018

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po 8:00; St 8:00; Čt 18:00; Pá 18:00; So 8:30; Ne 10:30

© 2011 - Helena Frolková