Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 23. 02. 2020 – 01. 03. 2020      

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro tento týden a příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.  Dnes v 19:00 v Tvarožné Lhotě Večer chval 

Farní ples: chci poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy plesu a také těm , kdo darovali ceny do tomboly – výtěžek 48 620 Kč – Pán Bůh zaplať!

Dnes sbírka Haléř sv. Petra  

► Je možné zapisovat úmysly mší svatých na březen   

► Křížové cesty

Kněždub: pátek přede mší sv. v 16:30 a v neděli po mši svaté

Tvarožná Lhota: středa přede mší sv. v 17:00 a neděle po mši sv.

Tu první budou mít ministranti a schola,  lektoři, děti – 1. Sv. Přijímání, rodiny, dědečkové a babičky

Projekt na dobu postní - S JEŽÍŠEM NA HOŘE  klade si za cíl prohloubit vnímání Písma Svatého jako živého Božího slova, které promlouvá ke každému člověku. Jeho snahou je přiblížit obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a motivovat účastníky k tomu, aby se pokusili ve svém životě blahoslavenství uskutečňovat. K témuž mimo jiné vybízí i papež František ve své apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate, a nově od 29. ledna 2020 také v cyklu svých středečních katechezí při generální audienci

Pouť do Polska 7. – 9. května: cena 2 200 – zapisovat se můžeme v zákristii

                                           

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 23. 02. 2020 – 01. 03. 2020

01.03.2020-k1

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 23. 02. 2020 – 01. 03. 2020

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro tento týden a příští neděli.

Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. Dnes v 19:00 v Tvarožné Lhotě Večer chval

Farní ples: chci poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy plesu a také těm , kdo darovali ceny do tomboly – výtěžek 48 620 Kč – Pán Bůh zaplať!

Dnes sbírka Haléř sv. Petra

Křížové cesty

Kněždub: pátek přede mší sv. v 16:30 a v neděli po mši svaté

Tvarožná Lhota: středa přede mší sv. v 17:00 a neděle po mši sv.

Tu první budou mít ministranti a schola,  lektoři, děti – 1. Sv. Přijímání, rodiny, dědečkové a babičky

Projekt na dobu postní - S JEŽÍŠEM NA HOŘE  klade si za cíl prohloubit vnímání Písma Svatého jako živého Božího slova, které promlouvá ke každému člověku. Jeho snahou je přiblížit obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a motivovat účastníky k tomu, aby se pokusili ve svém životě blahoslavenství uskutečňovat. K témuž mimo jiné vybízí i papež František ve své apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate, a nově od 29. ledna 2020 také v cyklu svých středečních katechezí při generální audienci

Pouť do Polska 7. – 9. května: cena 2 200 – zapisovat se můžeme v zákristii

► Je možné zapisovat úmysly mší svatých na březen 

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 23. 02. 2020 – 01. 03. 2020

01.03.2020-tl1

© 2011 - Helena Frolková