Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 11. 3. 2018 – 18. 3. 2018

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. V úterý se modlíme za papeže Františka v 5. výročí volby.
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916
 
► Ve středu adorace Nejsvětější Svátosti.
              
► Pán Bůh zaplať za úklid. Za týden sbírka na opravu kostela.
 

► Dnes odpoledne koncert našich zpěváků na Sokolovně od 14:30 – Beseda po sousedsku – u příležitostí 20 výročí našich sborů. 

► Příležitost ke svátosti smíření v děkanátu ve vývěsce. U nás svátost smíření v sobotu od 10:00 do 11:00. 

Doba postní - správný půst je vždy spojen s modlitbou a almužnou. Nejprve se něčeho zříkáme, postím se, a potom dávám ušetřené peníze potřebným, a nakonec se za ně i modlím. Takto konaný půst zahlazuje hříchy, posiluje duši ve věrnosti a vytrvalosti vůči Bohu. Pamatujme také na starověkou křesťanskou tradici, že je to doba bez plesů a zabav. Odložme také počítač, internet, facebook, sledováni TV a jiné komunikační technologie a více darujme svým blízkým. Tak se najde místo i pro společnou modlitbu celé rodiny – v tomto týdnu 4. tajemství bolestného růžence.

► K postní době patří neodmyslitelně modlitba Křížové cesty, kterou se budeme modlit společně vždy v pátek půl hodiny přede mší svatou a příští neděli po mši svaté. Povedou ji babičky a dědečkové. 

► Děkanátní setkání mládeže v sobotu 24. března odpoledne v Tvarožné Lhotě od 13:00 hodin. V 17:00 mše svatá. Účast připravujících se na přijetí svátosti biřmování je povinná.   

 
► Příprava pro biřmovance bude v době postní formou postní homilie ve mši svaté a krátkého setkání po mši svaté.
 +
 

Křížová cesta

Kněždub: pátek přede mší svatou v 16:30 a v neděli ve 14:00

Tvarožná Lhota: středa přede mší sv. v 17:30 a v neděli po mši svaté
+

► Přehled hospodaření farnosti v roce 2017 je ve vývěsce.

Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 7

Svatby: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 0

První Svaté Přijímání: Kněždub 11 a Tvarožná Lhota 10  

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 29 000

Pomazání nemocných: 175 nemocných

Pohřby: Kněždub 13 a Tvarožná Lhota 6

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                      1. stupeň:  

Středa           1. a 2. třída         11:40 – 12:25

                  3.,4. a 5. třída         12:45 – 13:30

                      2. stupeň:

Pátek po večerní mši svaté na faře v 18:00 

                      Mládež – od 8. třídy:

Společenství na faře 1. a 3. sobotu v měsíci na faře od 17:00 do 19:00

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle - v pátek hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii.

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 11. 3. 2018 – 18. 3. 2018

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

  Po: 8.30;  St: 18.00 ;  : 18:00; So: 7:00;  Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 11. 3. 2018 – 18. 3. 2018

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. Dnes v 19:00 Večer chval. V úterý se modlíme za papeže Františka v 5. výročí volby.
 
► Mše svaté za společenství Živého růžence budou v neděli, kdy bude mše svatá za farníky:

  8. dubna  - za růži č. 5

22. dubna  - za růži č. 8

13. května - za růži č. 9

27. května - za růži č. 12

10. června - za růži č. 15

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 

► Pán Bůh zaplať za úklid.  

Doba postní -  Správný půst je vždy spojen s modlitbou a almužnou. Nejprve se něčeho zříkáme, postíme se, jsme hnuti lítostí, a tak dáváme ušetřené peníze potřebným, a nakonec se za ně i modlíme. Takto konaný půst zahlazuje hříchy, posiluje duši ve věrnosti a vytrvalosti vůči Bohu. Mužům doporučuji, aby klíče od vinného sklepa a demižonu slivovice na postní dobu pověsili na hřebík, a ženám zase, aby vařily obyčejná, jednoduchá jídla. A našim, dětem a mládeži, přeji, aby více zapomínali na PC, internet, facebook a jiné komunikační technologie a více trávili čas se svými rodiči osobně. Tak se najde místo i pro společnou modlitbu celé rodiny – tomto týdnu 4. tajemství bolestného růžence.

► K postní době patří neodmyslitelně modlitba Křížové cesty, které se budeme modlit společně vždy v pátek půl hodiny přede mší svatou a příští neděli po mši svaté. Povedou ji babičky a dědečkové.                 

► Příprava pro biřmovance bude v době postní formou postní homilie ve mši svaté a krátkého setkání po mši svaté.
 

► Dnes odpoledne koncert našich zpěváků na Sokolovně od 14:30 – Beseda po sousedsku – u příležitosti 20 výročí našich sborů. 

► Příležitost ke svátosti smířeni v děkanátu ve vývěsce.

Děkanátní setkání mládeže v sobotu 24. března odpoledne v Tvarožné Lhotě od 13:00 hodin. V 17:00 mše svatá. Účast připravujících se na přijetí svátosti biřmování je povinná.
 +

Křížová cesta

Kněždub: pátek přede mší svatou v 16:30 a v neděli ve 14:00

Tvarožná Lhota: středa přede mší sv. v 17:30 a v neděli po mši svaté

+

► Přehled hospodaření farnosti v roce 2017 je ve vývěsce.

Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 7

Svatby: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 0

První Svaté Přijímání: Kněždub 11 a Tvarožná Lhota 10  

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 29 000

Pomazání nemocných: 175 nemocných

Pohřby: Kněždub 13 a Tvarožná Lhota 6

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                        1. stupeň:

Pátek          1., 2. a 3. třída         13:20 – 14:05

                         4. a 5. třída         13:00 – 13:45

                        2. stupeň:

Středa, v 16:45 před večerní mší svatou v Pastoračním centru

                       Mládež – od 8. třídy:

Společenství v pastoračním centru 2. a 4. sobotu v měsíci od 17:00 do 19:00 - v tomto týdnu pro mládež.

                       

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 11. 3. 2018 – 18. 3. 2018

    

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po: 17.00;  St: 17.00Čt: 17.00;  Pá: 17.00; So: 8:00; Ne: 10.00

 

© 2011 - Helena Frolková