Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 18. 08. 2019 – 25. 08. 2019       

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

Je možné zapisovat úmysly mší svatých na září. 

Tento týden budu s dětmi na farním táboře a na cyklopouti do Nitry. Když bude potřebná služba kněze, volejte na mobil 604 285 966  

V zakristii je kalendář Matice Svatohostýnské za 60 Kč.

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 18. 08. 2019 – 25. 08. 2019

25.08.2019-k1

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 18. 08. 2019 – 25. 08. 2019

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

Je možné zapisovat úmysly mší svatých na září.

► Tento týden budu s dětmi na farním táboře a na cyklopouti do Nitry. Když bude potřebná služba kněze, volejte na mobil 604 285 966

► V zakristii je kalendář Matice Svatohostýnské za 60 Kč.

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 18. 08. 2019 – 25. 08. 2019

25.08.2019-tl1

© 2011 - Helena Frolková