Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 27. 5. 2018 – 3. 6. 2018

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916
              
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 
 
► Oprava sanktusníku v Kněždubě potrvá do konce srpna. Celková cena opravy bude kolem 460 000 Kč. Dotace budou zhruba na 50% opravy. Vzhledem k tomu, že máme ještě dluh u obce na opravu střechy, hledáme dobrodince, kteří chtějí přispět na opravy.
    V Tvarožné Lhotě se budou opravovat varhany - bude to jenom nutná oprava a naladění za 30 000 Kč - zatím při sbírkách v březnu a dubnu se vybralo kolem 19 109 Kč.
 
► Za týden budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá bude v 10:30. Po mši svaté tradiční průvod Božího Těla.
 

► Letošní rok poutní místo sv. Antonína na Blatnické hoře slaví 350 let. Pojedeme na domácí pouť ve středu 13. června autobusem. Zájemci se můžou zapsat na listinu na stolku.

► Brigáda pro biřmovance - kluky - bude v sobotu 9. června od 9. hodiny.
 
Setkání biřmovanců po mši svaté bude:
 
3. června a 17. června

+

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                      1. stupeň:  

Středa           1. a 2. třída         11:40 – 12:25

                  3.,4. a 5. třída         12:45 – 13:30

                      2. stupeň:

Pátek po večerní mši svaté na faře v 18:00 

                      Mládež – od 8. třídy:

Společenství na faře 1. a 3. sobotu v měsíci na faře od 17:00 do 19:00

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 27. 5. 2018 – 3. 6. 2018

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

  Po: 18.00;  St: 18.00;  Čt: 18.00;  : 17:00;  So: 7:00;  Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 27. 5. 2018 – 3. 6. 2018

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
► Mše svaté za společenství Živého růžence budou v neděli, kdy bude mše svatá za farníky:

10. června - za růži č. 15

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. Dnes Večer chval.  

► Oprava sanktusníku v Kněždubě potrvá do konce srpna. Celková cena opravy bude kolem 460 000 Kč. Dotace budou zhruba na 50% opravy. Vzhledem k tomu, že máme ještě dluh u obce na opravu střechy, hledáme dobrodince, kteří chtějí přispět na opravy.

    V Tvarožné Lhotě se budou opravovat varhany - bude to jenom nutná oprava a naladění za 30 000 Kč - zatím při sbírkách v březnu a dubnu se vybralo kolem 19 109 Kč.

► Ve čtvrtek budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá bude v 18:00. Po mši svaté tradiční průvod Božího Těla – tentokrát půjdeme směrem nahoru.

► Letošní rok poutní místo sv. Antonína na Blatnické hoře slaví 350 let. Pojedeme na domácí pouť ve středu 13. června autobusem. Zájemci se můžou zapsat na listinu na stolku.

► Brigáda pro biřmovance - kluky - bude v sobotu 9. června od 9. hodiny.

Setkání biřmovanců po mši svaté bude:

3. června a 17. června

+

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                        1. stupeň:

Pátek          1., 2. a 3. třída         13:20 – 14:05

                         4. a 5. třída         13:00 – 13:45

                        2. stupeň:

Středa    v 16:45 před večerní mší svatou v Pastoračním centru

                       Mládež – od 8. třídy:

Společenství v pastoračním centru 2. a 4. sobotu v měsíci od 17:00 do 19:00.

                       

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

27. 5. 2018 – 3. 6. 2018

    

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po 8:00; St 18:00; Pá 18:00; So 8:30; Ne 10:30

 

© 2011 - Helena Frolková