Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 14. 1. 2018 – 21. 1. 2018

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916
 

► Do zákristie můžeme donést příspěvek na Matici Svatohostýnskou.    

► Tříkrálová sbírka:  37 421 Kč.  Pán Bůh zaplať!

► Farní ples bude v sobotu 27. ledna v 19:30. Chci poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy plesu. Lístky za 50 Kč můžete koupit v zákristii – můžou je koupit i ti, kteří na ples nepůjdou, protože tím mohou přispět na opravu našeho sanktusníku. Další informace o plese:

-      Věci do tomboly můžete nosit do zákristie anebo v týdnu od 21. ledna od pondělí do čtvrtka od 9.00 -12.00 a od 15.00 -18.00 do průjezdu na faře. Pokud někdo chce, aby jeho dar byl uveden jmenovitě, ať na něj přišpendlí lístek.

-      Zákusky a cukroví doneste v pátek 26. ledna odpoledne do průjezdu.

-    Ve čtvrtek a v pátek od 18.00 se bude chystat stoly a zdobit sály na Sokolovně. Prosím, ať v tom pomůžou připravující se na biřmování.       

► Informace o volbě Pastorační rady naší farnosti:

-      právo volit má každý katolický křesťan, který dosáhl 15 - ti  let.  Do Pastorační rady může být zvolen takový katolický křesťan, který je starší 18 - ti let a je ochoten plnit úkoly a službu ve farní radě.

první kolo volby proběhne do konce ledna 2018. V tomto období může každý farník, který má právo volit (tedy starší 15 - ti let) možnost navrhnout, kdo by měl být na volebním lístku – 3 osoby. 

► Na opravu střechy po požáru rodinného domu se vybralo 19 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

► Přehled hospodaření farnosti v roce 2017 je ve vývěsce.

► Tento týden odlétám v sobotu do Svaté Země spolu s kněžími, kteří v Polsku a v Olomouci přijali kněžské svěcení. Po dobu mé nepřítomnosti bude mše svatá jen v neděli 21. ledna a ve středu 24. ledna bude adorace a v 17:00 hodin bohoslužba Slova se Svatým Přijímáním. Pokud bude potřebná služba kněze, můžete se obrátit na otce děkana Václava – telefonní číslo 518 322 247. 

Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 7

Svatby: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 0

První Svaté Přijímání: Kněždub 11 a Tvarožná Lhota 10  

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 29 000

Pomazání nemocných: 175 nemocných

Pohřby: Kněždub 13 a Tvarožná Lhota 6

 

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                      1. stupeň:  

Středa           1. a 2. třída         11:40 – 12:25

                  3.,4. a 5. třída         12:45 – 13:30

                      2. stupeň:

Pátek po večerní mši svaté na faře v 18:00 

                      Mládež – od 8. třídy:

Společenství na faře 1. a 3. sobotu v měsíci na faře od 17:00 do 19:00

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle - v pátek hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii.

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 14. 1. 2018 – 21. 1. 2018

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

  Po: 8.30;  St: 18.00 ;  : 18:00; So: 7:00;  Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 14. 1. 2018 – 21. 1. 2018

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Je možné zapisovat úmysly na měsíc únor a březen. Zapisujte jenom jeden úmysl na mši svatou. Komunitní mše svatá bude 14. ledna, 18. února a 18. Března, a svůj úmysl na tuto mši svatou se zapisuje na zvláštní list.

► Tento týden bude ve středu od 17:00 do 17:50 tichá adorace za dobrou volbu prezidenta.

► Tříkrálová sbírka: 27 957 Kč. Pán Bůh zaplať!

► Farní ples bude v sobotu 27. ledna v 19:30. Chci poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy plesu. Lístky za 50 Kč můžete koupit v zákristii – můžou je koupit i ti, kteří na ples nepůjdou, protože tím mohou přispět na opravu našeho sanktusníku. Další informace o plese:

-      Věci do tomboly můžete nosit do zákristie, anebo k Martině Šimšové, v týdnu od 21. ledna od pondělí do čtvrtka po 17 hodině. Pokud někdo chce, aby jeho dar byl uveden jmenovitě, ať na něj přišpendlí lístek.

-      Zákusky a cukroví doneste v pátek 26. ledna odpoledne mezi 17.00 a 18.00 hodinou do Pastoračního domu.

-      Ve čtvrtek a v pátek od 18.00 se bude chystat stoly a zdobit sály na Sokolovně. Prosím, ať v tom pomůžou připravující se na biřmování.       

► Informace o volbě Pastorační rady naší farnosti:

-      právo volit má každý katolický křesťan, který dosáhl 15 - ti  let.  Do Pastorační rady může být zvolen takový katolický křesťan, který je starší 18 - ti let a je ochoten plnit úkoly a službu ve farní radě.

-      první kolo volby proběhne do konce ledna 2018. V tomto období může každý farník, který má právo volit (tedy starší 15 - ti let) možnost navrhnout, kdo by měl být na volebním lístku – 3 osoby. 

► Přehled hospodaření farnosti v roce 2017 je ve vývěsce.

► Tento týden odlétám v sobotu do Svaté Země spolu s kněžími, kteří v Polsku a v Olomouci přijali kněžské svěcení. Po dobu mé nepřítomnosti bude mše svatá jen v neděli 21. ledna. Pokud bude potřebná služba kněze, můžete se obrátit na otce děkana Václava – telefonní číslo 518 322 247.

 

Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 7

Svatby: Kněždub 6 a Tvarožná Lhota 0

První Svaté Přijímání: Kněždub 11 a Tvarožná Lhota 10  

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 29 000

Pomazání nemocných: 175 nemocných

Pohřby: Kněždub 13 a Tvarožná Lhota 6

 

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                        1. stupeň:

Pátek          1., 2. a 3. třída         13:20 – 14:05

                         4. a 5. třída         13:00 – 13:45

                        2. stupeň:

Středa, v 16:45 před večerní mší svatou v Pastoračním centru

                       Mládež – od 8. třídy:

Společenství v pastoračním centru 2. a 4. sobotu v měsíci od 17:00 do 19:00 - v tomto týdnu pro mládež.

                       

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 14. 1. 2018 – 21. 1. 2018

    

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po: 17.00;  Út: 10.00 Čt: 17.00;  Pá: 8.00So: 10:30; Ne: 10.30

 

© 2011 - Helena Frolková