Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 12. 8. 2018 – 19. 8. 2018

           

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

► Dnes naše farní pouť na Svatý Antonínek:

Mše svatá bude v 15.00. Autobus odjíždí ze zastávky ve 13:45 hodin. Cena 50 Kč. Letos půjdeme průvodem od sklepů, a začneme procesí ve 14:15. Poutníci, kteří dojedou ke kapli autobusem nebo auty se budou přede mší svatou modlit růženec za naši farnost. Setkání poutníků z Tvarožné Lhoty a Kněždubu a požehnání pěším poutníkům bude v 10:30 u Boží muky blízko družstva. 

Svatební ohlášky:

Zdeněk Rýpar - Kněždub 310, a Kristýna Kučerová - Hroznová Lhota 28, si v sobotu 18. srpna 2018 udělí svátost manželství v kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě.

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 12. 8. 2018 – 19. 8. 2018

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

  Po: 18.00; St: 18.00;  Čt: 8.00; : 17:00;  So: 14:00,   Ne: 8:30;
                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 12. 8. 2018 – 19. 8. 2018

 

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 

► Dnes naše farní pouť na Svatý Antonínek:

Mše svatá bude v 15.00. Autobus odjíždí ze zastávky ve 13:45 hodin. Cena 50 Kč. Letos půjdeme průvodem od sklepů, a začneme procesí ve 14:15. Poutníci, kteří dojedou ke kapli autobusem nebo auty se budou přede mší svatou modlit růženec za naši farnost. Setkání poutníků z Tvarožné Lhoty a Kněždubu a požehnání pěším poutníkům bude v 10:30 u Boží muky blízko družstva.

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 12. 8. 2018 – 19. 8. 2018

  

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Út 18:00; Čt 18:00; Pá 18:00; Ne 10:30

© 2011 - Helena Frolková