Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 8. 7. 2018 – 15. 7. 2018

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916
              
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 
 
► Oprava sanktusníku v Kněždubě potrvá do konce srpna. Celková cena opravy bude kolem 460 000 Kč. Dotace budou zhruba na 50% opravy. Vzhledem k tomu, že máme ještě dluh u obce na opravu střechy, hledáme dobrodince, kteří chtějí přispět na opravy.
  U oltáře sv. Jana Křtitele máme pokladničku udělanou ze starého plechu sanktusníku. Můžeme do něj přispět na opravu, tak jak říkají v některých farnostech, tichým způsobem. Pro ty, kteří přispějí více než 200 Kč, je připravené zdarma DVD ze sundávání sanktusníku.
 
V Tvarožné Lhotě se opravily varhany - byla to jenom nutná oprava a naladění. Cena opravy varhan 28 000 Kč.

 

► Otec Miroslav bude opravovat varhany a prosí o pomoc – můžeme se zapojit do sbírky - Adoptuj píšťalu. - http://farnostlitovel.cz/adopce

► V pátek 13. července pojedeme na pouť do Žarošic. 

Úmysly mší svatých můžeme zapsat na listiny na stolku.

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 8. 7. 2018 – 15. 7. 2018

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

  Po: 18.00;  St: 18.00;  Čt: 8.00; : 17:00;  So: 7:30  svatba,   Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 8. 7. 2018 – 15. 7. 2018

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Úmysly mší svatých můžeme zapsat na listiny na stolku. 

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 

► Oprava sanktusníku v Kněždubě potrvá do konce srpna. Celková cena opravy bude kolem 460 000 Kč. Dotace budou zhruba na 50% opravy. Vzhledem k tomu, že máme ještě dluh u obce na opravu střechy, hledáme dobrodince, kteří chtějí přispět na opravy.

U oltáře sv. Jana Křtitele máme pokladničku udělanou ze starého plechu sanktusníku. Můžeme do něj přispět na opravu, tak jak říkají v některých farnostech, tichým způsobem. Pro ty, kteří přispějí více než 200 Kč, je připravené zdarma DVD ze sundávání sanktusníku. 

V Tvarožné Lhotě se opravily varhany - byla to jenom nutná oprava a naladění. Cena opravy varhan 28 000 Kč.

► Otec Miroslav bude opravovat varhany a prosí o pomoc – můžeme se zapojit do sbírky - Adoptuj píšťalu. - http://farnostlitovel.cz/adopce

► V pátek 13. července pojedeme na pouť do Žarošic. 

► Úmysly mší svatých můžeme zapsat na listiny na stolku.

+                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 8. 7. 2018 – 15. 7. 2018

  

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Út 18:00; Čt 18:00; Pá 8:00; Ne 10:30

 

© 2011 - Helena Frolková