Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 12. 01. 2020 – 19. 01. 2020      

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro tento týden a příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 

► Farní ples začneme v sobotu 8. února v 20:00 – dary do tomboly

► V sobotu 18. ledna v 16:00 hodin setkání snoubenců na faře  

► Promítání filmu pro tříkrálové koledníky v sobotu 25.1.2020,

odjezd z autobusové zastávky Tvarožná Lhota v 12:35 a Kněždub 12:30 - dozor zajištěn

► 19. ledna v 15:00 hodin Ekumenická bohoslužba v Javorníku  

Tříkrálová sbírka:

Tvarožná Lhota 30 318 Kč a Kněždub 41 804 Kč  – Pán Bůh zaplať ! 

► Je možné zapisovat úmysly mší svatých na leden, únor a březen      

Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 9 (4 děvčata a 5 kluků) a Tvarožná Lhota 3 (1 děvče a 2 kluci) 

Svatby: Kněždub 7 a Tvarožná Lhota 3

První Svaté Přijímání: Kněždub 4

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 26 000

Pomazání nemocných: 132 nemocných

Pohřby: Kněždub 12 (8 žen a 4 mužů) a Tvarožná Lhota 12 (5 žen a 7 mužů)

                                           

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 12. 01. 2020 – 19. 01. 2020

19.01.2020-k1

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 12. 01. 2020 – 19. 01. 2020

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro tento týden a příští neděli.

Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela – zvlášť těm, kteří se podíleli na Vánoční výzdobě.

► Farní ples začneme v sobotu 8. února v 20:00 – dary do tomboly

► V sobotu 18. ledna v 16:00 hodin setkání snoubenců na faře  

► Promítání filmu pro tříkrálové koledníky v sobotu 25.1.2020,

odjezd z autobusové zastávky Tvarožná Lhota v 12:35 a Kněždub 12:30 - dozor zajištěn

► 19. ledna v 15:00 hodin Ekumenická bohoslužba v Javorníku  

Tříkrálová sbírka:

Tvarožná Lhota 30 318 Kč a Kněždub 41 804 Kč  – Pán Bůh zaplať !

► Je možné zapisovat úmysly mši svatých na leden, únor a březen 

► Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 9 (4 děvčata a 5 kluků) a Tvarožná Lhota 3 (1 děvče a 2 kluci) 

Svatby: Kněždub 7 a Tvarožná Lhota 3

První Svaté Přijímání: Kněždub 4

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 26 000

Pomazání nemocných: 132 nemocných

Pohřby: Kněždub 12 (8 žen a 4 mužů) a Tvarožná Lhota 12 (5 žen a 7 mužů)

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 12. 01. 2020 – 19. 01. 2020

19.01.2020-tl1

© 2011 - Helena Frolková