Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 28. 5. 2017 – 4. 6. 2017

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
► Dnes Vás srdečně zvu na poslední májovou pobožnost. Sejdeme se ve 14:00 hodin u kamenného kříže mezi Lhotou a Kněždubem. Odtud půjdeme s modlitbou růžence ke kapličce Panny Marie Svatostýnské u kostela ve Tvarožné Lhotě. Po skončení májové jste zváni na tradiční občerstvení na Pastorační centrum.
 

► Ve čtvrtek je mše svatá za kněze a po mši svaté adorace za kněžská povolání a svátost smíření – do 20:00 hodiny.

► V pátek navštívím nemocné.

► V pátek 5. června První Pátek v měsíci. – ÚMYSL: Za rodiny a farnost

Program:     7:00: svátost smíření

                  7:30: modlitba sv. růžence

                  8:00: začátek adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství

                18:00: Litanie k Božskému Srdci Páně, svátostné požehnání a mše svatá

Prosím, abyste se zapisovali na službu před Nejsvětější Svátostí.

► Církevní sňatek v kostele sv. Jana Křtitele si chtějí udělit dne 3. 6. 2017:

Jarmila Krausová, Kněždub 125

a Václav Procházka, Hroznová Lhota 322

Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště nebo místa sňatku.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
► Ve farnosti Veselí nad Moravou zahynul náhle otec 7 dětí. Jako znamení solidarity bude v měsíci květnu v našem kostele pokladnička, kde budeme moci přispět darem ve prospěch této rodiny.
 
Ve dnech 30. června a 1. července bude Rodinná pouť pro děti, které pravidelně chodí v neděli na mši svatou. Navštívíme dvě poutní místa v Polsku: Horu sv. Anny a Czestochowu. Cena pro celou rodinu je 1 000 Kč. Přihlásit se můžete v zákristii.
 
V pátek bude svátost smíření pro rodiče a příbuzné dětí, které budou v neděli slavit První Svaté Přijímání. Budeme zpovídat 2 kněží od 16:00 hodin. Děti budou mít svátost smíření od 17:15hod.
 
Ve středu 24. května ADORAČNÍ DEN
program:         9.00 zahájení adorace /kostel otevřen po mříž/
                   18.00 společné ukončení
 
► Farní tábor se uskuteční:
děti do 12 let od 30.7. - 5.8.
pro děti od 12 do 15 let od 10.8. - 13.8.
Přihlášky na stolku.
 
                                                        

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 28. 5. 2017 – 4. 6. 2017

 

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

St: 17.00;  St: 18.00;   So: 21.00;    Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 28. 5. 2017 – 4. 6. 2017

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► V pátek 5. června První Pátek v měsíci. – ÚMYSL: Za rodiny a farnost

Program: 15:00: začátek adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství

                16:00: svátost smíření

             17:00: Litanie k Božskému Srdci Páně, svátostné požehnání a mše svatá

Prosím, abyste se zapisovali na službu před Nejsvětější Svátostí

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

► Ve farnosti Veselí nad Moravou zahynul náhle otec 7 dětí. Jako znamení solidarity bude v měsíci květnu v našem kostele pokladnička, kde budeme moci přispět darem ve prospěch této rodiny. Na tento úmysl jsme přispěli minulý týden ve sbírce 10 856 Kč- Pán Bůh zaplať!

► Dnes Vás srdečně zvu na poslední májovou pobožnost. Sejdeme se ve 14:00 hodin u kamenného kříže mezi Tvarožnou Lhotou a Kněždubem. Odtud půjdeme s modlitbou růžence ke kapličce Panny Marie Svatostýnské u kostela ve Tvarožné Lhotě. Po skončení májové jste zváni na tradiční občerstvení na Pastorační centrum.

► Ve dnech 30. června a 1. července bude Rodinná pouť pro děti, které pravidelně chodí v neděli na mši svatou. Navštívíme dvě poutní místa v Polsku: Horu sv. Anny a Czestochowu. Cena pro celou rodinu je 1 000 Kč. Přihlásit se můžete v zákristii.
 
► Farní tábor se uskuteční -
děti do 12 let od 30.7. - 5.8.,  
děti od 12 do 15 let od 10.8. - 13.8.
Přihlášky na stolku.

                       

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 28. 5. 2017 – 4. 6. 2017

 

    

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po: 18.00;  St: 8.00;  Čt: 18.00;  Pá: 18.00;  Ne: 10.30

 

© 2011 - Helena Frolková