Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 13. 10. 2019 – 20. 10. 2019       

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

Misijní MOST - Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost - Kněždub v pátek po mši svaté,  Tvarožná Lhota sobota v 17:00

► V neděli 20. října slavíme Misijní neděliv Pastoračním domě sv. Jana Pavla II. bude od 14:00 hodin Farní kavárna s Misijním jarmarkem.

► Misijní sbírka bude v neděli 28.října

► V tomto školním roce setkání pro druhý stupeň základní školy a těch, kteří mají zájem o společenství budou 2.a 4. čtvrtek v měsíci od 19:00 hodin na faře – setkání tento týden.

► Setkání scholy – od neděle 8. září každou neděli hodinu přede mší svatou.

V zakristii je kalendář Matice Svatohostýnské za 60 Kč.

► Můžeme zapisovat úmysly mší svatých listopad a prosinec.

► Přijměte srdečné pozvání na krojované hody s právem do Kněždubu, které začínají v sobotu 19.října po obědě. Slavnostní hodová mše svatá bude v neděli 20. října v 10.30hod. Sbírka při mši svaté na opravu zdí na faře – cena bude kolem 60 000 Kč.

 

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 13. 10. 2019 – 20. 10. 2019

20.10.2019-k1

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 13. 10. 2019 – 20. 10. 2019

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

Misijní MOST - Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost - Kněždub v pátek po mši svaté,  Tvarožná Lhota sobota v 17:00

► V neděli 20.října slavíme Misijní neděliv Pastoračním domě sv. Jana Pavla II. bude od 14:00 hodin Farní kavárna s Misijním jarmarkem.

► Misijní sbírka bude v neděli 28.října.

► V tomto školním roce setkání pro druhý stupeň základní školy a těch, kteří mají zájem o společenství, budou 2.a 4. středu v měsíci po večerní mši svaté.

► Setkání scholy – od neděle 8.září každou neděli přede mší svatou.

► V zakristii je kalendář Matice Svatohostýnské za 60 Kč.

► Můžeme zapisovat úmysly mší svatých na listopad a prosinec.

Za týden komunitní mše sv. a sbírka.

► Přijměte srdečné pozvání na krojované hody s právem do Kněždubu, které začínají v sobotu 19.října po obědě. Slavnostní hodová mše svatá bude v neděli 20. října v 10.30hod. Sbírka při mši svaté na opravu zdí na faře – cena bude kolem 60 000 Kč.

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 13. 10. 2019 – 20. 10. 2019

20.10.2019-tl1

© 2011 - Helena Frolková