Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 16. 12. 2018 – 23. 12. 2018

            
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.Dnes Večer chval.
 

► Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci. Program přípravy je ve vývěsce.

► Adorace pro biřmovance a jejich rodiny 1. a 3. pátek v měsíci. od 19:00 hod.

-  Kněždub           - 21. 12. od 19:00 do 20:00 hodin.

► Za týden Komunitní mše svatá a sbírka na farnost.

► Na úterý 18. prosince naše škola – učitelky a děti, připravují program, který bude v kostele v 16:30.

Adventní svátost smíření, která bude v naší farnosti v sobotu 15. prosince od 10.00 do 11.30.

► V době adventní se můžeme více soustředit na duchovní život: jsou to rorátní mše svaté, které v naší farnosti budou v pátek v 17.00 hodin. Děti si můžou vypůjčit lucerničku, kterou si odnesou domů a vždy přijdou na mši svatou s rozsvícenou lucerničkou. Můžou také plnit úkoly z Misijního adventního kalendáře.

- příští neděli bude možné odnést domů Betlémské světlo a budeme otevírat náš Betlém – donesme si zvonečky.

► Na úterý 18. prosince naše škola – učitelky a děti připravují program, který bude v kostele v 16:30. 

► V měsíci lednu bude v naší farnosti putovat kopie sošky Panny Marie Fatimské. Budeme mít možnost přijmout tuto sošku do našich rodin a zasvětit se v rodině Panně Marii. Je také možnost v zákristii zapsat úmysl mše svaté za rodinu v den, kdy soška bude v rodině.  

 

Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019:
Kněždub
1. stupeň:
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2. stupeň:
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 16. 12. 2018 – 23. 12. 2018

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 16. 12. 2018 – 23.12. 2018

 

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
► Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci. Program přípravy je ve vývěsce.
 
► Adorace pro biřmovance a jejich rodiny 1. a 3. pátek v měsíci od 19:00 hod.

- Kněždub           - 21. 12. od 19:00 do 20:00 hodin

► V době adventní se můžeme více soustředit na duchovní život: jsou to rorátní mše svaté, které v naší farnosti budou ve středu 17.30 hodin. Děti můžou si vypůjčit lucerničku, kterou si odnesou domu a vždy přijdou na mši svatou z rozsvícenou lucerničkou. Můžou také plnit úkoly z Misijního adventního kalendáře. Příští neděli bude možné odnést domů Betlémské světlo a budeme otevírat náš Betlém.
 
► Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1.stupeň :
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2.stupeň :
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 16. 12. 2018 – 23. 12. 2018

© 2011 - Helena Frolková