Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 19. 11. 2017 – 26. 11. 2017

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916
 
► Dnes v 19:00 Večer chval v Tvarožné Lhotě. 

 

Adventní svátost smíření, která bude v naší farnosti v sobotu 9. prosince od 10.00 do 11.30.

► Dnes po mši svaté začneme v naší farnosti setkávaní kandidátů na přijetí svátosti biřmování. Přihláškou bude plná účast na nedělní mši svaté, tzn. přítomnost na celé mši svaté a Svaté Přijímání. Příležitost ke svátosti smíření bude půl hodiny přede mší svatou.

► Ve středu 22. listopadu ADORAČNÍ DEN

program:    9:00 zahájení adorace /kostel otevřen po mříž/

                 17:00 ukončení adorace a Svaté Přijímání  

► V zákristii si můžete zakoupit stolní kalendář s poutními místy za 60Kč.
 

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                      1. stupeň:  

Středa           1. a 2. třída         11:40 – 12:25

                  3.,4. a 5. třída         12:45 – 13:30

                      2. stupeň:

Pátek po večerní mši svaté na faře v 18:00 

                      Mládež – od 8. třídy:

Společenství na faře 1. a 3. sobotu v měsíci na faře od 17:00 do 19:00

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle - v pátek hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii.

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 19. 11. 2017 – 26. 11. 2017

 

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

St: 18.00;St: 18.30;  Ćt: 18.30;  Pá: 18.00;  
 
St: 18.00; 
  So: 7.00;   Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 19. 11. 2017 – 26. 11. 2017

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 
 

► Dnes v 19:00 Večer chval.  

Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916

 
► Dnes po mši svaté začneme v naší farnosti setkávaní kandidátů na přijetí svátosti biřmování. Přihláškou bude plná účast na nedělní mši svaté, tzn. přítomnost na celé mši svaté a Svaté Přijímání.
 

Adventní svátost smíření, která bude v naší farnosti v sobotu 9. prosince od 10.00 do 11.30.

 
► V zákristii si můžete zakoupit stolní kalendář s poutními místy za 60Kč.
 

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

                        1. stupeň:

Pátek          1., 2. a 3. třída         13:20 – 14:05

                         4. a 5. třída         13:00 – 13:45

                        2. stupeň:

Středa, v 16:45 před večerní mší svatou v Pastoračním centru

                       Mládež – od 8. třídy:

Společenství v pastoračním centru 2. a 4. sobotu v měsíci od 17:00 do 19:00 - v tomto týdnu pro mládež.

                       

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 19. 11. 2017 – 26. 11. 2017

 

    

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po: 8.00;  Út: 17.00;  Čt: 17.00;  Pá: 17.00Ne: 10.30

 

© 2011 - Helena Frolková