Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 10. 02. 2019 – 17. 02. 2019

            
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
► Za týden sbírka na potřeby farnosti.

 

► V sobotu v 16:00 hodin setkání snoubenců.Dne

► Příspěvek na Matici Svatohostýnskou.sečer chval.

► Je možné zapisovat úmysly na měsíc březen. Komunitní mše svatá bude vždy třetí neděli v měsíci a svůj úmysl na tuto mši svatou se zapisuje na zvláštní list. Je možné zapsat úmysly na komunitní mši svatou v únoru a březnu.

► V pondělí 11. února slavíme Světový den nemocných. Proto se dnes udělovala svátost pomazání nemocných. Na stolku je listina, na kterou můžeme napsat své jméno a příjmení.

► V neděli 17. února v Pastoračním domě sv. Jana Pavla II. ve 14:00 beseda o patronech Evropy sv. Cyrilu a Metodějovi a Cyklopouti ze Soluně na Velehrad.

► Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci.

Adorace Nejsvětější Svátosti  pro biřmovance a jejich rodiny v únoru: 

v Tvarožné Lhotě byla minulý týden  

v Kněždubě 15.02. od 19:00 do 20:00 hodin

 

Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 5 a Tvarožná Lhota 1

Svatby: Kněždub 4 a Tvarožná Lhota 2

První Svaté Přijímání: Kněždub 6

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 27 000

Pomazání nemocných: 148 nemocných

Pohřby: Kněždub 13 a Tvarožná Lhota 11

Finanční položky – hmotné zajištění farnosti:

pokladna: 12 557 Kč   Banka – Česká spoř.:   89 874,25 Kč

oprava sanktusníku v Kněždubě: 448 859 Kč - dotace Min. zem. 236 000 Kč

půjčka od OÚ Kněždub   1 450 000 Kč

splátka v roce 2017            700 000 Kč

splátka v roce 2018            275 000 Kč

Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019:
Kněždub
1. stupeň:
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2. stupeň:
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 10. 02. 2019 – 17. 02. 2019

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 10. 02. 2019 – 17. 02. 2019

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 

► Je možné zapisovat úmysly na měsíc březen. Komunitní mše svatá bude vždy třetí neděli v měsíci a svůj úmysl na tuto mši svatou se zapisuje na zvláštní list. Je možné zapsat úmysly na komunitní mši svatou v  únoru a březnu.

► V pondělí 11.února slavíme Světový den nemocných. Proto se dnes udělovala svátost pomazání nemocných. Na stolku je listina na kterou můžeme napsat své jméno a příjmení. 

► V neděli 17. února v Pastoračním domě sv. Jana Pavla II. ve 14:00 beseda o patronech Evropy sv. Cyrilu a Metodějovi a Cyklopouti ze Soluně na Velehrad.

► Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci.

Adorace Nejsvětější Svátosti pro biřmovance a jejich rodiny v únoru:  v Tvarožné Lhotě byla minulý týden  

v Kněždubě 15.02. od 19:00 do 20:00 hodin.


Duchovní úkony – pastorace ve farnosti

Křty: Kněždub 5 a Tvarožná Lhota 1

Svatby: Kněždub 4 a Tvarožná Lhota 2

První Svaté Přijímání: Kněždub 6

podaných Svatých Přijímání za rok kolem 27 000

Pomazání nemocných: 148 nemocných

Pohřby: Kněždub 13 a Tvarožná Lhota 11

Finanční položky – hmotné zajištění farnosti:

pokladna: 12 557Kč  Banka – Česká spoř.:  89 874,25 Kč

oprava sanktusníku v Kněždubě: 448 859 Kč - dotace Min. zem. 236 000 Kč

půjčka od OÚ Kněždub   1 450 000 Kč

splátka v roce 2017           700 000 Kč

splátka v roce 2018           275 000 Kč

 
► Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1.stupeň :
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2.stupeň :
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 10. 02. 2019 – 17. 02. 2019

© 2011 - Helena Frolková