Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 28. 06. 2020 – 05. 07. 2020        

Při nedělních bohoslužbách budou sbírky na potřeby farnosti 

                                        

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 28. 06. 2020 – 05. 07. 06. 2020

.

 

v naší farnosti je změněn termín Prvního Svatého Přijímání: 

v Kněždubě to bude neděle 20. září a v Tvarožné Lhotě neděle 27. září   

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 28. 06. 2020 – 05. 07. 06. 2020 

      

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 28. 06. 2020 – 05. 07. 2020

.

.

© 2011 - Helena Frolková