Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 16. 06. 2019 – 23. 06. 2019       

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

Je možné zapisovat úmysly mši svatých na červenec a srpen.

Dnes od 14:00 hodin Farní kavárna.

► Celý měsíc červen je zasvěcen úctě Božského Srdce Ježíše, zvláště významná je pak slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou budeme slavit  28. června. Budeme se proto modlit po mši svaté Litanie k Božskému Srdci Páně.

      

Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019:
Kněždub
1. stupeň:
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2. stupeň:
Pátek po večerní mši svaté na faře 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 16. 06. 2019 – 23. 06. 2019

23.06.2019-k1

                                                       

 

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 16. 06. 2019 – 23. 06. 2019 

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

Je možné zapisovat úmysly mši svatých na červenec a srpen.

Dnes od 14:00 hodin Farní kavárna.

 

 

► Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1.stupeň :
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2.stupeň :
Pátek po večerní mši svaté na faře
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 16. 06. 2019 – 23. 06. 2019

23.06.2019-tl1

© 2011 - Helena Frolková