Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 08. 12. 2019 – 15. 12. 2019       

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 

► Adventní aktivita: roráty a aktivita byla inspirována čteními z 1. neděle adventní cyklu A, kde se mluví o ochotě vyjít na cestu a změnit svůj život. Hlavním motivem jsou stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Ježíšem. Obraz, který ze stop vznikne, je symbolem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo do temnoty“. I my můžeme, pokud budeme chodit po Božích cestách, přinášet světlo Boží lásky do našeho okolí. Do aktivity se můžeme zapojit celou - stačí si vzít z košíčků určených pro malé děti, pro starší děti a mládež, a pro dospělé úkol na týden, a z druhého košíčku malou stopu. Když se nám podaří naplnit úkol, další neděli doneseme vystřiženou stopu a přidáme ji na látku.

 

► Adventní svátost smíření – sobota 14. prosince od 10:00 do 11:00 hodin

► Adventní koncert ke cti Panny Marie – dnes - 8. prosince v 15:00 hodin ve Tvarožné Lhotě

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 08. 12. 2019 – 15. 12. 2019

15.12.2020-k1

                                                       

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 08. 12. 2019 – 15. 12. 2019

Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.

Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.

► Adventní aktivita: roráty a aktivita byla inspirována čteními z 1. neděle adventní cyklu A, kde se mluví o ochotě vyjít na cestu a změnit svůj život. Hlavním motivem jsou stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Ježíšem. Obraz, který ze stop vznikne, je symbolem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo do temnoty“. I my můžeme, pokud budeme chodit po Božích cestách, přinášet světlo Boží lásky do našeho okolí. Do aktivity se můžeme zapojit celou - stačí si vzít z košíčků určených pro malé děti, pro starší děti a mládež, a pro dospělé úkol na týden, a z druhého košíčku malou stopu. Když se nám podaří naplnit úkol, další neděli doneseme vystřiženou stopu a přidáme ji na látku

 

Adventní svátost smíření – sobota 14. prosince od 10:00 do 11:00 hodin

Adventní koncert ke cti Panny Marie – dnes - 8. prosince v 15:00 hodin ve Tvarožné Lhotě

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 08. 12. 2019 – 15. 12. 2019

15.12.2020-tl1

© 2011 - Helena Frolková