Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 17. 9. 2017 – 24. 9. 2017

           
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916

 

► Ve středu 20. září ADORAČNÍ DEN

program:         9.00 zahájení adorace /kostel otevřen po mříž/

                   18.00 společné ukončení se Svatým Přijímáním

► Zveme zejména maminky, ale také všechny lidi dobré vůle, ke společným modlitbám Triduum společenství Modlících se matek, které se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v pátek 22. a v sobotu 23. září vždy ve 20:00 hodin.
 
►  V sobotu pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání na Velehradě:
15:00 - růženec, 16:00 - adorace Nejsvětější Svátosti, 17:00 - mše svatá.
 
Mládež zve na Cyklopouť na Velehrad - odjezd od fary v 8:15 hodin.

 

► 26. září pojedeme na pouť na Velehrad, kde se bude slavit Fatimské odpoledne se sochou Panny Marie z Fatimy. Zapisovat se můžete na listiny na stolku. Počet míst je omezený.

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

 1.   stupeň :

Středa            1. a 2. třída - 11:40 – 12:25

                   3.,4. a 5. třída - 12:55 – 13:40

 2.   stupeň :

Pátek po večerní mši svaté na faře.

Mládež – od 8. třídy:

Společenství na faře – 1. setkání 7. října

1. a 3. sobotu v měsíci na faře od 17:00 do 19:00

Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schole, je v pátek 1 hodinu přede mší svatou. 

                                                      

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 17. 9. 2017 – 24. 9. 2017

 

 
Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě:

St: 18.00; St: 18.00;   So: 7.00;    Ne: 8.30;
 

                                                          

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 17. 9. 2017 – 24. 9. 2017

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli.
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela. 
 
► Dnes v 19:00 hod. Večer chval. 
 
Nové telefonní číslo farnosti - 530 332 916
 
► Zveme zejména maminky, ale také všechny lidi dobré vůle, ke společným modlitbám Triduum společenství Modlících se matek, které se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v pátek 22. a v sobotu 23. září vždy ve 20:00 hodin. 
 
►  V sobotu pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání na Velehradě:

15:00 - růženec, 16:00 - adorace Nejsvětější Svátosti, 17:00 - mše svatá.

 
Mládež zve na Cyklopouť na Velehrad odjezd od fary v 8:15 hodin.

 

26. září pojedeme na pouť na Velehrad, kde se bude slavit Fatimské odpoledne se sochou Panny Marie z Fatimy. Zapisovat se můžete na listiny na stolku. Počet míst je omezený.

► Vyučování náboženství ve školním roce 2017 – 2018 :

1.stupeň :

Pátek          1., 2. a 3. třída - 12:30 – 13:15

                         4. a 5. třída - 13:15 – 14:00

2.stupeň :

Středa před večerní mší svatou na faře.

Mládež – od 8. třídy:

Společenství v pastoračním centru – 1. setkání 14. října

2. a 4. sobotu v měsíci od 17:00 do 19:00

Setkání ministrantů – středa po večerní mši svaté.

                       

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 17. 9. 2017 – 24. 9. 2017

 

    

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po: 18.00;  St: 17.00; Čt: 18.00;  Pá: 18.00; Ne: 10.30

 

© 2011 - Helena Frolková