Ohlášky

OHLÁŠKY - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 21. 10. 2018 – 28. 10. 2018

            
► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 

► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
► Dnes Večer chval.
 

► Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci. Začneme 14. října.

► Adorace pro biřmovance a jejich rodiny 1. a 3. pátek v měsíci od 19:00 hod.

► V zákristii si můžete zakoupit nový stolní kalendář Hostýnský za 50Kč.

► Prožíváme měsíc říjen, měsíc Panny Marie, tak vás vyzývám ke společné rodinné modlitbě svatého růžence. Když nevyjde čas na celý, tak alespoň desátek před večeří.

► Velké poděkování patří chase za naše krojované hody s právem. Díky také obecnímu úřadu, rodinám stárků, a také všem, kteří svým dílem přispíváte k tomu, abychom jako obec mohli být jedna velká rodina. Děkuji také dechovce a varhaníkovi, a našim babičkám za nachystané kroje. Pán Bůh zaplať Vám všem.

► Dnešní sbírka při mši svaté na splátku dlužní částky – letos máme vrátit obci 475 000 Kč. Můžeme také za 200 Kč příspěvku koupit DVD o sanktusníku.

Misijní sbírka bude v neděli 28. října.

Dnes 21. října slavíme Misijní neděli – v Pastoračním domě sv. Jana Pavla II. bude od 14:00 hodin Farní kavárna s Misijním jarmarkem. 

Máte doma nějaké hry, které už nepotřebujete, nebaví Vás nebo je nehrajete?

Hry, pexesa, karty, kostky skládačky – darujte je dál. Někomu jinému uděláte radost.

Věnujte je neziskové organizaci  Metoděj - MEzi TOlika DĚtmi Jediný

Tato organizace se věnuje dětem s metabolickými a jinými vzácnými nemocemi.

► Oprava sanktusníku v Kněždubě – 448 859 Kč.

 
Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1. stupeň:
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2. stupeň:
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
Tvarožná Lhota: ve středu - půl hodiny přede mší svatou v místnosti naproti zákristii
Kněždub:              v pátek - hodinu přede mší svatou v místnosti naproti zákristii

                                                     

POŘAD BOHOSLUŽEB - farní kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubě

týden od 21. 10. 2018 – 28. 10. 2018

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Anny ve Tvarožné Lhotě: 

  Po: 18.00; St: 18.00;  Čt: 8.00; Pá: 17:00;  Pá: 8:30;   Ne: 8:30;

                                                        

 

OHLÁŠKY - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 21. 10. 2018 – 28.10. 2018

 

► Na stolku jsou texty s Písmem Svatým pro příští neděli. 
 
► Pán Bůh zaplať za úklid a vyzdobení kostela.
 
►  Dnes Večer chval.    

► Prožíváme měsíc říjen, měsíc Panny Marie, tak vás vyzývám ke společné rodinné modlitbě svatého růžence. Když nevyjde čas na celý, tak alespoň desátek před večeří.

► Setkání biřmovanců bude vždy 2. a 4. neděli v měsíci. Začneme 14. října.

► Adorace pro biřmovance a jejich rodiny 1. a 3. pátek v měsíci od 19:00 hod.

► V zákristii si můžete zakoupit nový stolní kalendář Hostýnský za 50Kč.

► Velké poděkování patří chase za naše krojované hody s právem. Díky také obecnímu úřadu, rodinám stárků, a také všem, kteří svým dílem přispíváte k tomu, abychom jako obec mohli být jedna velká rodina. Děkuji také dechovce a varhaníkovi, a našim babičkám za nachystané kroje. Pán Bůh zaplať Vám všem.

► V sobotu 10. listopadu bude v Pastoračním domě Jana Pavla II. V Tvarožné Lhotě setkání pastorační rady naší farnosti. Setkání je otevřené pro každého, kdo chce přispět k evangelizaci v naší farnosti. 

► Obec Tvarožná Lhota vás zve na oslavy 100 let vzniku Československa, v sobotu 27.10. od 18 hodin lampiónový průvod a pálení Masarykovy vatry, v neděli 28.10. od 16 hodin živá trikolora, položení věnce k pomníku Padlých, sázení stromu svobody a beseda. Podrobnější informace na plakátcích v obci, webových stránkách a facebooku.

►  Misijní sbírka bude v neděli 21. října

Dnes slavíme Misijní neděli – v Pastoračním domě sv. Jana Pavla II. bude po mši svaté a od 14:00 hodin Farní kavárna s Misijním jarmarkem.

Máte doma nějaké hry, které už nepotřebujete, nebaví Vás nebo je nehrajete?

Hry, pexesa, karty, kostky skládačky – darujte je dál. Někomu jinému uděláte radost.

Věnujte je neziskové organizaci  Metoděj - MEzi TOlika DĚtmi Jediný

Tato organizace se věnuje dětem s metabolickými a jinými vzácnými nemocemi.

► Oprava sanktusníku v Kněždubě – 448 859 Kč

 
► Vyučování náboženství ve školním roce 2018 – 2019 :
Kněždub
1.stupeň :
Čtvrtek         1. a 2. třída         11:40 – 12:25
                     3.,4. a 5.třída       12:45 – 13:30
 
2.stupeň :
Pátek po večerní mši svaté na faře – začneme 21.září 
Tvarožná Lhota
1.stupeň :
Pátek                           13:15 – 14:00
 
2.stupeň :
Ve středu přede mší svatou 
 
Setkání dětí, které chtějí zpívat ve schóle:
-      Tvarožná Lhota: ve středu, půl hodiny přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii
-      Kněždub:   v pátek, hodinu přede mší svatou, v místnosti naproti zákristii

        

POŘAD BOHOSLUŽEB - filiální kostel sv. Anny ve Tvarožné Lhotě

týden od 21. 10. 2018 – 28. 10. 2018

Bohoslužby ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele v Kněždubě:   

Po 8:00; St 8:00; Čt 18:00; Pá 18:00; So 8:30; Ne 10:30

© 2011 - Helena Frolková