Rozpis lektorských služeb - Kněždub

Kněždub - 2019

Rozpis lektorských služeb 2019 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
 
     
 01.01.2019 Slavnost sv.Matky Boží, PM Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
 06.01.2019 Slavnost Zjevení Páně Křižanová Marie Frolka Martin
13.01.2019 Svátek Křtu Páně Petruchová Marie Petrucha Jan
20.01.2019 2.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
27.01.2019 3.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila
Petrucha František
 03.02.2019 4.neděle v mezidobí Maříková Martina
Šantavá Pavla
10.02.2019 5.neděle v mezidobí Uřičářová Jana
Mokroš Aleš
17.02.2019 6.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
24.02.2019 7.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
 03.03.2019 8.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
10.03.2019 1.neděle postní Šindlerová Marie Piškula Libor
17.03.2019 2.neděle postní Petruchová Jarmila Petrucha František
24.03.2019 3.neděle postní Maříková Martina Šantavá Pavla
31.03.2019 4.neděle postní Uřičářová Jana Mokroš Aleš
07.04.2019 5.neděle postní Chudíčková Marcela
Chudíčková Terezie
14.04.2019
Květná neděle Křižanová Marie Frolka Martin
18.04.2019 Zelený čtvrtek Petruchová Marie Petrucha Jan
19.04.2019 Velký Pátek Šindlerová Marie Piškula Libor
20.04.2019 Bílá sobota – 21.04. 5:00 Petruchová Jarmila Petrucha František
    Maříková Martina Šantavá Pavla
21.04.2019 Zmrtvýchvstání Páně Uřičářová Jana Mokroš Aleš
28.04.2019 2.neděle velikonoční Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
 05.05.2019 3.neděle velikonoční Křižanová Marie Frolka Martin
12.05.2019 4.neděle velikonoční Petruchová Marie Petrucha Jan
19.05.2019 5. neděle velikonoční Šindlerová Marie Piškula Libor
26.05.2019 6. neděle velikonoční Petruchová Jarmila Petrucha František
02.06.2019 7. neděle velikonoční Maříková Martina Šantavá Pavla
09.06.2019 Slavnost Seslání Ducha sv. Uřičářová Jana Mokroš Aleš
16.06.2019 Slavnost Nejsvětější Trojice Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
23.06.2019 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
krojovaní krojovaní
30.06.2019 13.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
 07.07.2019 14.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
14.07.2019 15.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
21.07.2019 16.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
28.07.2019 17.neděle v mezidobí - 8:00
Maříková Martin Šantavá Pavla
04.08.2019 18.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
11.08.2019 19.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
18.08.2019 20.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
25.08.2019 21.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
01.09.2019 22.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
 08.09.2019 23.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
15.09.2019 24.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
22.09.2019 25.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
 29.09.2019 26.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
 06.10.2019 27.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
13.10.2019 28.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
20.10.2019 Hody - 10:30
Stárek Stárka
27.10.2019 30.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
03.11.2019 31.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
10.11.2019 32.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
17.11.2019 33.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
24.11.2019 Slavnost Ježíše Krista Krále Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
01.12.2019 1.neděle adventní Křižanová Marie Frolka Martin
 08.12.2019 2.neděle adventní Petruchová Marie Petrucha Jan
15.12.2019 3.neděle adventní Šindlerová Marie Piškula Libor
22.12.2019 4.neděle adventní Petruchová Jarmila Petrucha František
24.12.2019 Štědrý den /půlnoční/  - 22:00
Maříková Martina Šantavá Pavla
25.12.2019 Slavnost Narození Páně Uřičářová Jana Mokroš Aleš
26.12.2019 Svátek sv. Štěpána Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
29.12.2019 Svátek Svaté Rodiny Křižanová Marie Frolka Martin
01.01.2020 Slavnost sv. Matky Boží, PM Petruchová Marie Petrucha Jan
06.01.2020 2.neděle po Narození Páně Šindlerová Marie Piškula Libor
12.01.2020 Svátek Křtu Páně Petruchová Jarmila Petrucha František
       
...
....
Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv

výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/

10 po přímluvách po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo
© 2011 - Helena Frolková