Rozpis lektorských služeb - Kněždub

Kněždub - 2018

Rozpis lektorských služeb 2018 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
  1.1.2018 Slavnost sv.Matky Boží, PM Uřičářová Jana Mokroš Aleš
  6.1.2018 Slavnost Zjevení Páně Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
  7.1.2018 Svátek Křtu Páně Křižanová Marie Frolka Martin
14.1.2018 2.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
21.1.2018 3.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
28.1.2018 4.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila
Petrucha František
  4.2.2018 5.neděle v mezidobí Maříková Martina
Šantavá Pavla
11.2.2018 6.neděle v mezidobí Uřičářová Jana
Mokroš Aleš
18.2.2018 1.neděle postní Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
25.2.2018 2.neděle postní Křižanová Marie Frolka Martin
  4.3.2018 3.neděle postní Petruchová Marie Petrucha Jan
11.3.2018 4.neděle postní Šindlerová Marie Piškula Libor
18.3.2018 5.neděle postní Petruchová Jarmila Petrucha František
25.3.2018 KVĚTNÁ NEDĚLE Maříková Martina Šantavá Pavla
29.3.2018 ZELENÝ ČTVRTEK - 17.00 Uřičářová Jana Mokroš Aleš
30.3.2018 VELKÝ PÁTEK - 12.00 Chudíčková Marcela
Chudíčková Terezie
1.4.2018
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ – 5:00 biřmovanci biřmovanci
1.4.2018 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ – 5:00 biřmovanci biřmovanci
1.4.2018 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Křižanová Marie Frolka Martin
8.4.2018 2.neděle velikonoční
Petruchová Marie Petrucha Jan
15.4.2018 3.neděle velikonoční Šindlerová Marie Piškula Libor
22.4.2018 4.neděle velikonoční Petruchová Jarmila Petrucha František
29.4.2018 5.neděle velikonoční Maříková Martina Šantavá Pavla
  6.5.2018 6.neděle velikonoční Uřičářová Jana Mokroš Aleš
13.5.2018 7.neděle velikonoční Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
20.5.2018 Slavnost Seslání Ducha sv. Křižanová Marie Frolka Martin
27.5.2018 Slavnost Nejsvětější Trojice Petruchová Marie Petrucha Jan
  3.6.2018 9.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
10.6.2018 10.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
17.6.2018 11.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
24.6.2018 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 10.30
krojovaní krojovaní
1.7.2018 13.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
 8.7.2018 14.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
15.7.2018 15.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
22.7.2018 16.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
29.7.2018 17.neděle v mezidobí - 8:00
Šindlerová Marie Piškula Libor
5.8.2018 18.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
12.8.2018 19.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
19.8.2018 20.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
26.8.2018 21.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
2.9.2018 22.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
  9.9.2018 23.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
16.9.2018 24.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
23.9.2018 25.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
 30.9.2018 26.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
 7.10.2018 27.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
14.10.2018 28.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
21.10.2018 Hody sv. Jana Křtitele - 10:30
Stárek Stárka
28.10.2018 30.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
4.11.2018 31.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
11.11.2018 32.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
18.11.2018 33.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
25.11.2018 Slavnost Ježíše Krista Krále Maříková Martina Šantavá Pavla
2.12.2018 1.neděle adventní Uřičářová Jana Mokroš Aleš
  9.12.2018 2.neděle adventní Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
16.12.2018 3.neděle adventní Křižanová Marie Frolka Martin
23.12.2018 4.neděle adventní Petruchová Marie Petrucha Jan
24.12.2018 Štědrý den /půlnoční/  - 22:00
Šindlerová Marie Piškula Libor
25.12.2018 Slavnost Narození Páně Petruchová Jarmila Petrucha František
26.12.2018 Svátek sv. Štěpána Maříková Martina Šantavá Pavla
30.12.2018 Svátek Svaté Rodiny Uřičářová Jana Mokroš Aleš
1.1.2019 Slavnost sv. Matky Boží, PM Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
6.1.2019 Slavnost Zjevení Páně Křižanová Marie Frolka Martin
13.1.2019 Svátek Křtu Páně Petruchová Marie Petrucha Jan
       
...
....
Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv

výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/

10 po přímluvách po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo
© 2011 - Helena Frolková