Rozpis lektorských služeb - Kněždub

Kněždub - 2017

Rozpis lektorských služeb 2017 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
  1.1.2017 Slavnost sv.Matky Boží, PM Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
  6.1.2017 Slavnost Zjevení Páně Křižanová Marie Frolka Martin
  8.1.2017 Svátek Křtu Páně Petruchová Marie Petrucha Jan
15.1.2017 2.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
22.1.2017 3.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
29.1.2017 4.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
  5.2.2017 5.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
12.2.2017 6.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
19.2.2017 7.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
26.2.2017 8.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
  5.3.2017 1.neděle postní Šindlerová Marie Piškula Libor
12.3.2017 2.neděle postní Petruchová Jarmila Petrucha František
19.3.2017 3.neděle postní Maříková Martina Šantavá Pavla
26.3.2017 4.neděle postní Uřičářová Jana Mokroš Aleš
  2.4.2017 5.neděle postní Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
  9.4.2017 KVĚTNÁ NEDĚLE Křižanová Marie Frolka Martin
13.4.2017
ZELENÝ ČTVRTEK - 19.00  Petruchová Marie Petrucha Jan
 14.4.2017 VELKÝ PÁTEK - 15.30 Šindlerová Marie Piškula Libor
15.4.2017 BÍLÁ SOBOTA - 20.30 Petruchová Jarmila Petrucha František
15.4.2017 BÍLÁ SOBOTA - 20.30
Maříková Martina Šantavá Pavla
16.4.2017 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Uřičářová Jana Mokroš Aleš
23.4.2017 2.neděle velikonoční Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
30.4.2017 3.neděle velikonoční Křižanová Marie Frolka Martin
  7.5.2017 4.neděle velikonoční Petruchová Marie Petrucha Jan
14.5.2017 5.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
21.5.2017 6.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
28.5.2017 7.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
  4.6.2017 Slavnost Seslání Ducha sv. Uřičářová Jana Mokroš Aleš
11.6.2017 Slavnost Nejsvětější Trojice Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
18.6.2017 11.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
24.6.2017 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - 9.00
Petruchová Marie Petrucha Jan
25.6.2017 12.neděle v mezidobí - pouť Šindlerová Marie Piškula Libor
  2.7.2017 13.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
  9.7.2017 14.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
16.7.2017 15.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
23.7.2017 16.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
30.7.2017 17.neděle v mezidobí - 8.00 Křižanová Marie Frolka Martin
  6.8.2017 18.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
13.8.2017 19.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
20.8.2017 20.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
27.8.2017 21.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
  3.9.2017 22.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
10.9.2017 23.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
17.9.2017 24.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
 24.9.2017 25.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
 1.10.2017 26.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
  8.10.2017 27.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
15.10.2017 Hody sv. Jana Křtitele Maříková Martina Šantavá Pavla
22.10.2017 29.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
29.10.2017 30.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
  5.11.2017 31.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
12.11.2017 32.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
19.11.2017 33.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
26.11.2017 Slavnost Ježíše Krista Krále Petruchová Jarmila Petrucha František
  3.12.2017 1.neděle adventní Maříková Martina Šantavá Pavla
10.12.2017 2.neděle adventní Uřičářová Jana Mokroš Aleš
17.12.2017 3.neděle adventní Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
24.12.2017 4.neděle adventní  Křižanová Marie Frolka Martin
24.12.2017 Štědrý den /půlnoční/ Petruchová Marie Petrucha Jan
25.12.2017 Slavnost Narození Páně Šindlerová Marie Piškula Libor
26.12.2017 Svátek sv. Štěpána Chudíčková Marcela Petruchová Jarmila
31.12.2017 Svátek svaté rodiny Křižanová Marie Maříková Martina
1.1.2018 Slavnost sv. Matky Boží, PM Uřičářová Jana Mokroš Aleš
6.1.2018 Slavnost Zjevení Páně Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
7.1.2018 Svátek Křtu Páně Křižanová Marie Frolka Martin
...
....
Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv

výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/

10 po přímluvách po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo
© 2011 - Helena Frolková