Rozpis lektorských služeb - Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota - 2018

Rozpis lektorských služeb 2018 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
  1.1.2018 Slavnost sv.Matky Boží, PM Tomečková Hana  Polášková Ludmila
  7.1.2018 Slavnost Zjevení Páně Komoň Rostislav Šimšová Martina
14.1.2018 2.neděle v mezidobí Bartošková Anežka Štica František
21.1.2018 3.neděle v mezidobí Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
28.1.2018 4.neděle v mezidobí Bačíková Marie Komoňová Kristína
4.2.2018 5.neděle v mezidobí Bačíková Alena Bačík Martin
11.2.2018 
6.neděle v mezidobí Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
18.2.2018 1.neděle postní Bedravová Anna Vítek Jiří
25.2.2018 2.neděle postní Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
4.3.2018 3.neděle postní Glozneková Hana Tomečková Eva
11.3.2018  4.neděle postní Pavlica Josef Pavlicová Marie
18.3.2018 5.neděle postní Říhová Emílie Petr Josef
25.3.2018 KVĚTNÁ NEDĚLE Uřičářová Eliška Uřičář Jiří
29.3.2018 ZELENÝ ČTVRTEK Zezulová Alena Špirudová Bára
30.3.2018 VELKÝ PÁTEK Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít
31.3.2018 BÍLÁ SOBOTA Tomeček František Chalupová Věra
    Šimšová Klára Šimša Martin
1.4.2018 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Káčerková Romana Aberlová Jana
8.4.2018 2.neděle velikonoční Ňorková Renata Tomeček Vojtěch
15.4.2018 3.neděle velikonoční Tomečková Hana  Polášková Ludmila 
22.4.2018 4.neděle velikonoční Komoň Rosťa Šimšová Martina 
29.4.2018 5.neděle velikonoční Bartošková Anežka Štica František 
6.5.2018 6.neděle velikonoční Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra 
13.5.2018 
7.neděle velikonoční Bačíková Marie Komoňová Kristína 
20.5.2018 Slavnost Seslání Ducha sv. Bačíková Alena Bačík Martin 
27.5.2018 Slavnost Nejsvětější Trojice  Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava 
3.6.2018 9.neděle v mezidobí Bedravová Anna Vítek Jiří 
10.6.2018 
10.neděle v mezidobí Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa 
17.6.2018 11.neděle v mezidobí Glozneková Hana Tomečková Eva 
24.6.2018 12.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie 
1.7.2018 13.neděle v mezidobí Říhová Emílie Petr Josef 
 8.7.2018 14.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří 
15.7.2018 15.neděle v mezidobí Zezulová Alena Špirudová Bára 
22.7.2018 16.neděle v mezidobí Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít 
28.7.2018 Hody - sv. Anna Tomeček František Chalupová Věra 
29.7.2018 Pouť ke sv. Anně Šimšová Klára Šimša Martin 
5.8.2018 18.neděle v mezidobí Káčerková Romana Aberlová Jana 
12.8.2018 19.neděle v mezidobí Ňorková Renata Tomeček Vojtěch 
19.8.2018 20.neděle v mezidobí Tomečková Hana  Polášková Ludmila 
26.8.2018 21.neděle v mezidobí Komoň Rosťa Šimšová Martina 
2.9.2018 22.neděle v mezidobí Bartošková Anežka Štica František 
  9.9.2018 23.neděle v mezidobí Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra 
16.9.2018 24.neděle v mezidobí Bačíková Marie Komoňová Kristína 
23.9.2018 25.neděle v mezidobí Bačíková Alena Bačík Martin 
 30.9.2018 26.neděle v mezidobí Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava 
 7.10.2018 27.neděle v mezidobí Bedravová Anna  Vítek Jiří
14.10.2018 28.neděle v mezidobí Uřičářová Lucie
Uřičář Rosťa 
21.10.2018 29.neděle v mezidobí Glozneková Hana Tomečková Eva 
28.10.2018 30.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie 
4.11.2018 31.neděle v mezidobí Říhová Emílie Petr Josef 
11.11.2018 32.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří 
18.11.2018 33.neděle v mezidobí Zezulová Alena Špirudová Bára 
25.11.2018 Slavnost Ježíše Krista Krále Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít 
2.12.2018 1.neděle adventní Tomeček František Chalupová Věra 
  9.12.2018 2.neděle adventní Šimšová Klára Šimša Martin 
16.12.2018 3.neděle adventní Káčerková Romana Aberlová Jana 
23.12.2018 4.neděle adventní Ňorková Renata Tomeček Vojtěch 
24.12.2018 Štědrý den /půlnoční/ Tomečková Hana  Polášková Ludmila 
25.12.2018 Slavnost Narození Páně Komoň Rosťa Šimšová Martina 
26.12.2018 Svátek sv. Štěpána Bartošková Anežka Štica František 
30.12.2018 Svátek Svaté Rodiny Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra 
1.1.2019 Slavnost sv. Matky Boží, PM Bačíková Marie Komoňová Kristína 
6.1.2019 Slavnost Zjevení Páně Bačíková Alena Bačík Martin
       
       
 

 

Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/
10 po přímluvách

po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo

© 2011 - Helena Frolková