Rozpis lektorských služeb - Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota - 2017

Rozpis lektorských služeb 2017 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
    1.1.2017 Slavnost sv.Matky Boží, PM Ňorková Kateřina Ňorková Michaela
    6.1.2017 Slavnost Zjevení Páně  Bartošková Anežka  Štica František
    8.1.2017 Svátek Křtu Páně  Hrbáčková Marie  Koryčanská Drahomíra
  15.1.2017 2.neděle v mezidobí Bačíková Marie   Komoňová Kristína
  22.1.2017 3.neděle v mezidobí  Bačíková Alena Bačík Martin 
  29.1.2017 4.neděle v mezidobí  Glozneková Anna  Kozumplíková Miloslava
    2.2.2017 5.neděle v mezidobí  Bedravová Anna  Vítek Jiří
  12.2.2017 6.neděle v mezidobí  Zezulová Alena  Uřičář Rosťa
  19.2.2017 7.neděle v mezidobí  Glozneková Hana Tomečková Eva 
  26.2.2017 8.neděle v mezidobí  Pavlica Josef  Pavlicová Marie
    5.3.2017 1.neděle postní  Říhová Emílie Petr Josef 
  12.3.2017 2.neděle postní  Zezulová Alena  Uřičář Jiří
  19.3.2017 3.neděle postní Uřičářová Kateřina   Šimšová Klára
  26.3.2017 4.neděle postní  Hrdoušková Magdaléna  Hrdoušek Vít
    2.4.2017 5.neděle postní  Tomeček František  Chalupová Věra
    9.4.2017 KVĚTNÁ NEDĚLE  Uřičářová Tereza  Šimša Martin
 13.4.2017
ZELENÝ ČTVRTEK - 18.00  Káčerková Romana  Aberlová Jana
 14.4.2017 VELKÝ PÁTEK - 14.00  Špirudová Bára  Glozneková Soňa
 16.4.2017 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ - 5.00 Šimša Štěpán  Tomeček Vojtěch
 16.4.2017 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ - 5.00 Tomečková Hana   Polášková Ludmila
 16.4.2017 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Komoň Rostislav Šimšová Martina
 23.4.2017 2.neděle velikonoční Ňorková Kateřina Ňorková Michaela
 30.4.2017 3.neděle velikonoční Bartošková Anežka Štica František
   7.5.2017 4.neděle velikonoční Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
 14.5.2017 5.neděle velikonoční Bačíková Marie Komoňová Kristína
 21.5.2017 6.neděle velikonoční Bačíková Alena Bačík Martin
 28.5.2017 7.neděle velikonoční Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
   4.6.2017 Slavnost Seslání Ducha sv. Bedravová Anna Vítek Jiří
11.6.2017 Slavnost Nejsvětější Trojice Zezulová Alena Uřičář Rosťa
18.6.2017 11.neděle v mezidobí Glozneková Hana Tomečková Eva
25.6.2017 12.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie
   2.7.2017 13.neděle v mezidobí Říhová Emílie Petr Josef
   9.7.2017 14.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří
16.7.2017 15.neděle v mezidobí  Zezulová Alena Šimšová Klára
23.7.2017 16.neděle v mezidobí Hrdoušková Magdalena Hrdoušek Vítek 
29.7.2017 Hody - sv. Anna stárka stárek 
30.7.2017 Pouť ke cti sv. Anny Tomeček František  Chalupová Věra
  6.8.2017 18.neděle v mezidobí Uřičářová Tereza Šimša Martin 
13.8.2017 19.neděle v mezidobí Káčerková Romana Aberlová Jana
20.8.2017 20.neděle v mezidobí Špirudová Bára Glozneková Soňa
27.8.2017 21.neděle v mezidobí Šimša Štěpán Tomeček Vojtěch
  3.9.2017 22.neděle v mezidobí Tomečková Hana Polášková Ludmila
10.9.2017 23.neděle v mezidobí Komoň Rostislav Šimšová Martina
 17.9.2017 24.neděle v mezidobí Ňorková Kateřina  Ňorková Michaela 
 24.9.2017 25.neděle v mezidobí  Bartošková Anežka Štica František 
  1.10.2017 26.neděle v mezidobí  Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra 
  8.10.2017 27.neděle v mezidobí  Bačíková Marie Komoňová Kristína 
15.10.2017 28.neděle v mezidobí  Bačíková Alena Bačík Martin 
22.10.2017 29.neděle v mezidobí Glozneková Anna  Kozumplíková Miloslava
29.10.2017 30.neděle v mezidobí Bedravová Anna  Vítek Jiří 
  5.11.2017 31.neděle v mezidobí Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
12.11.2017 32.neděle v mezidobí  Glozneková Hana Tomečková Eva
19.11.2017 33.neděle v mezidobí Pavlica Josef  Pavlicová Marie 
26.11.2017 Slavnost Ježíše Krista Krále  Říhová Emílie Petr Josef 
  3.12.2017 1.neděle adventní Uřičářová Eliška   Uřičář Jiří
10.12.2017 2.neděle adventní  Zezulová Alena Šimšová Klára
17.12.2017 3.neděle adventní Hrdoušková Magdalena Hrdoušek Vítek
24.12.2017 4.neděle adventní Tomeček František Chalupová Věra
24.12.2017 Štědrý den půlnoční – 22.00 Uřičářová Tereza Šimša Martin
25.12.2017 Slavnost Narození Páně Káčerková Romana Aberlová Jana
26.12.2017 Svátek sv. Štěpána Špirudová Bára  Glozneková Soňa
31.12.2017 Svátek svaté rodiny Šimša Štěpán  Tomeček Vojtěch 
 1.1.2018 Slavnost sv. Matky Boží, PM  Tomečková Hana Polášková Ludmila 
6.1.2018 Slavnost Zjevení Páně Komoň Rostlislav Šimšová Martina
7.1.2018 Svátek Křtu Páně Ňorková Kateřina Ňorková Michaela

 

Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/
10 po přímluvách

po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo

© 2011 - Helena Frolková