Rozpis lektorských služeb - Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota - 2019

Rozpis lektorských služeb 2019 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
 01.01.2019 Slavnost sv.Matky Boží, PM Bačíková Marie  Komoňová Kristína st.
06.01.2019 Slavnost Zjevení Páně Bačíková Alena Bačík Martin
13.01.2019 Svátek Křtu Páně Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
20.01.2019 2.neděle v mezidobí Bedravová Anna Vítek Jiří
27.01.2019 3.neděle v mezidobí Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
03.02.2019 4.neděle v mezidobí Glozneková Hana Tomečková Eva
10.02.2019 
5.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie
17.02.2019 6.neděle v mezidobí Říhová Emílie Petr Josef
24.02.2019 7.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří
03.03.2019 8.neděle v mezidobí Zezulová Alena Špirudová Bára
10.03.2019
1. neděle postní Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít
17.03.2019 2. neděle postní Tomeček František Chalupová Věra
24.03.2019 3. neděle postní Šimšová Klára Šimša Martin
31.03.2019 4. neděle postní Káčerková Romana Aberlová Jana
07.04.2019 5. neděle postní Ňorková Renata Tomeček Vojtěch
14.04.2019 Květná neděle Tomečková Hana Polášková Ludmila
 18.04.2019  Zelený čtvrtek  Komoňová Kristína ml. Šimšová Martina
19.04.2019 Velký Pátek Bartošková Anežka Štica František
20.04.2019 Bílá sobota – 21.04. 5:00 Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
    Bačíková Marie  Komoňová Kristína st.
21.04.2019 Zmrtvýchvstání Páně Bačíková Alena Bačík Martin 
28.04.2019 2. neděle velikonoční Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
05.05.2019 3.neděle velikonoční Bedravová Anna Vítek Jiří
 12.05.2019 
4.neděle velikonoční Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
19.05.2019 5. neděle velikonoční Glozneková Hana Tomečková Eva 
26.05.2019 6. neděle velikonoční  Pavlica Josef Pavlicová Marie
02.06.2019 7. neděle velikonoční Říhová Emílie Petr Josef
 09.06.2019 
Slavnost Seslání Ducha sv. Uřičářová Eliška Uřičář Jiří 
16.06.2019 Slavnost Nejsvětější Trojice Zezulová Alena Špirudová Bára 
23.06.2019 12.neděle v mezidobí Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít
30.06.2019 13.neděle v mezidobí Tomeček František Chalupová Věra
07.07.2019 14.neděle v mezidobí Šimšová Klára Šimša Martin 
14.07.2019 15.neděle v mezidobí Káčerková Romana Aberlová Jana 
21.07.2019 16.neděle v mezidobí Ňorková Renata Tomeček Vojtěch 
27.07.2019 Hody - sv. Anna Stárek Stárka
28.07.2019 Pouť ke sv. Anně Stárek Stárka
04.08.2019 18.neděle v mezidobí Tomečková Hana Polášková Ludmila
11.08.2019 19.neděle v mezidobí Komoňová Kristína ml. Šimšová Martina
18.08.2019 20.neděle v mezidobí Bartošková Anežka  Štica František
25.08.2019 21.neděle v mezidobí Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
01.09.2019 22.neděle v mezidobí Bačíková Marie Komoňová Kristína st. 
08.09.2019 23.neděle v mezidobí Bačíková Alena Bačík Martin
15.09.2019 24.neděle v mezidobí Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
22.09.2019 25.neděle v mezidobí Bedravová Anna Vítek Jiří 
29.09.2019 26.neděle v mezidobí Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
06.10.2019 27.neděle v mezidobí Glozneková Hana  Tomečková Eva
13.10.2019 28.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie 
20.10.2019 29.neděle v mezidobí Říhová Emílie Petr Josef 
27.10.2019 30.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří 
03.11.2019 31.neděle v mezidobí Zezulová Alena Špirudová Bára
10.11.2019 32.neděle v mezidobí Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít 
17.11.2019 33.neděle v mezidobí Tomeček František Chalupová Věra
24.11.2019 Slavnost Ježíše Krista Krále Šimšová Klára Šimša Martin 
01.12.2019 1.neděle adventní Káčerková Romana Aberlová Jana 
08.12.2019 2.neděle adventní Ňorková Renata Tomeček Vojtěch 
15.12.2019 3.neděle adventní Tomečková Hana Polášková Ludmila 
22.12.2019 4.neděle adventní Komoňová Kristína ml. Šimšová Martina 
24.12.2019 Štědrý den /půlnoční/– 22:00 Bartošková Anežka  Štica František
25.12.2019 Slavnost Narození Páně Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
26.12.2019 Svátek sv. Štěpána Bačíková Marie Komoňová Kristína st. 
29.12.2019 Svátek Svaté Rodiny Bačíková Alena Bačík Martin
01.01.2020 Slavnost sv. Matky Boží, PM Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
05.01.2020 2.neděle po Narození Páně Bedravová Anna Vítek Jiří
12.01.2020 Svátek Křtu Páně  Uřičářová Lucie   Uřičář Rosťa
       
 

 

Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/
10 po přímluvách

po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo

© 2011 - Helena Frolková