Akt osobního zasvěcení Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci

Podle svaté Markéty Marie Alacoque

Pane Ježíši Kriste,

tvému nejsvětějšímu Srdci odevzdávám a zasvěcuji sebe samého a celý svůj život, abych mohl od této chvíle uctívat, chválit a milovat tvé Srdce, které pro nás bylo probodeno na kříži vojákovým kopím. Umiňuji si, že chci patřit jen tobě, a odříkám se všeho, co se ti na mně nelíbí.
Ježíšovo božské Srdce, buď mou láskou a cestou mého života. Milosrdné Srdce, chraň mě před útoky zlé moci. Před mou hříšností a slabostí, vždyť ve tvou nekonečnou dobrotu vkládám veškerou svou důvěru a naději na svatost.
Láskyplné Srdce, přiviň mě k sobě a dej mi poznat Otce. Ať tvá láska, štědrý dar Ducha svatého, pronikne tak hluboko do mého srdce, abych vždycky myslel na tebe a věrně tě následoval.  Ať je mé jméno v tobě zapsáno, Srdce mého Pána a Boha, protože nesmírně toužím po tom, nalézt své největší štěstí a dokonalou radost v možnosti žít a umírat jako tvůj věrný služebník a apoštol.

Amen

Překlad Jindra Hubková

© 2011 - Helena Frolková