Informace

Farní život - Kněždub


Ministrantská schůzka - Ministranti sv. Aloise Gonzagy
1x za 14 dní v pondělí po mši svaté. Vždy lichý týden v měsíci. 
 
Mše svatá pro děti a rodiče - každý pátek
Od 18.00 hod. - letní čas; od 17.00 hod. - zimní čas

Spolčo mladých

Chrámový sbor Salve

 

hodinu přede mší svatou je setkání dětské scholy

 

 

 

 


Farní život - Tvarožná Lhota

Pampelišky - nácvik vždy 30 minut přede mší sv., a také každou sobotu ve 14:00 hodin v pastoračním domě.

Ministranti - schůzka jednou za 14 dní ve středu po mši svaté s Josefem Tomečkem, vedoucích ministrantů.
Vždy lichý týden.

Mše svatá pro děti a rodiče - každou středu v 17:30

 

 

© 2011 - Helena Frolková