Křížová cesta s dětmi

Křížová cesta – předsevzetí

(vhodná na začátek doby postní; možno použít symboly)

Úvod:

Obětujme dnešní pobožnost křížové cesty za všechny děti na světě, zvlášť za ty, které trpí hladem, nemocemi, umírají ve válkách a při těžkých pracích.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen

Pane Ježíši, na křížové cestě budeme přemýšlet o Tvé bolesti, kterou jsi vytrpěl, za nás a za naše hříchy, abys nám otevřel nebe. Z vděčnosti za Tvoji lásku si chceme dát i předsevzetí pro dobu postní a tak Ti udělat radost.

1. zastavení: Pilát odsoudil Ježíše na smrt. (mobil)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pilát Tě odsoudil na smrt. Neprávem Tě odsoudil na smrt za moje hříchy. Odsoudil Tě proto, že já tak často odsuzuji mé spolužáky a kamarády. Odsuzuju je, protože nemají módní oblečení, značkovéboty, drahý mobil…

Pane Ježíši, chceme se, pro toto Tvoje odsouzení, zřeknout aspoň během doby postní posmívání, posuzování a odsuzování.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

2. zastavení: Vojáci vložili na Ježíše kříž. (učebnice)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, Ty ochotně bereš kříž, který představuje moje hříchy. I my chceme přijímat bez naříkání naše kříže. Pro nás jsou často největším křížem naše školní povinnosti.

Proto se chceme přes tuto dobu postní poctivě připravovat do školy a plnit řádně všecky úlohy.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

3. zastavení: Ježíš pod křížem poprvé padá. (kříž)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, začíná Tvoje cesta s křížem, která bude pro Tebe určitě velmi těžká a namáhavá. Vidím, že už teď nemůžeš.Chceme, Pane, jít s Tebou, abys nezůstal sám.

Proto naším předsevzetím na dobu postní bude pravidelná účast na křížové cestě. Chceme Ti tím ukázat, že nám je líto, že jsi pro nás upadl.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

4. zastavení: Ježíš potkává svou Maminku. (věci na uklízení)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, potkáváš svoji Maminku. Je to pro Tebe vzácná chvíle. Určitě Ti její pohled a povzbuzení pomohli.

Proto si i my chceme dát závazek: víc pomáhat svým maminkám, abychom jim dělali radost každý den a tím i Tobě pomáhali s křížem.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. (dálkové ovládání)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, už nemůžeš, jsi velmi unavený. Ale našli člověka, který Ti pomůže. Jak je dobře, že tam Šimon byl, že třeba nesledoval doma televizi. Ani my nevidíme to dobré, co můžeme udělat pro naše bližní, když sedíme před televizí.

Naše předsevzetí na Půst bude: sledovat méně televizi, abychom viděli, kde je potřeba pomoct.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

6. zastavení: Veronika podává Ježíši roušku. (Bible)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Veronika Ti, Ježíši, podává svůj šátek a Ty jí na něho krví maluješ obraz svojí tváře. I pro nás jsi nechal svůj obraz. Můžeme ho najít v Bibli

Pane Ježíši, pomoz nám během Postu častěji „hledět“ na Tvoji tvář a to tak, že budeme číst Písmo Svaté.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

7. zastavení: Ježíš pod křížem upadl podruhé. (bonbony)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Můj Ježíši, opět padáš, opět jsi na zemi a nemůžeš vstát. Já vím, že je to proto, že často neposlouchám a i proto, že jsem mnohdy sobecký.

V Postě se chceme zříkat sladkostí, které máme tak rádi. Chceme Ti touto naší oběti podat ruku a pomoci Ti vstát.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

8. zastavení: Ježíše potkávají plačící ženy. (růženec)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, Ty jsi řekl ženám: „Neplačte nade mnou, ale samy nad sebou a nad svými dětmi.“ Možná tomu nerozuměly, proč to říkáš.

Ale my to víme, a proto nebudeme oplakávat Tvoje bolesti, ale chceme se raději v Postě víc modlit svatý růženec.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

9. zastavení: Ježíš upadl potřetí. (čokoláda…)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, jsi už skoro tam, už vidíme konec této hrozné cesty. Ale Ty jsi už velmi zesláblý. Znova jsi spadl. Neradi Tě vidíme ležet v prachu.

Proto Ti obětujeme během celé doby postní naši mnohdy nepřekonatelnou chuť na čokoládu a jiné sladkosti a limonády. Zříkáme se toho, co nám dává energii a posíláme ji Tobě, abys vstal.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

10. zastavení: Ježíš je zbaven šatu. (slova)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, konečně jsi to dokázal, už si na Golgotě. Ale, ti lidé Tě vysvlékli, posmívají se Ti a škaredě nadávají. Určitě Ti tím velmi ublížili.

Naše předsevzetí na Půst bude náročné, ale chceme se z lásky k Tobě zříkat nadávek a nepěkných slov, které ubližují našim bližním.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

11. zastavení: Ježíše přibíjejí na kříž. (myš)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, muselo to pořádně bolet, když Tě takto dobitého ještě přibili na kříž. Uvědomuji si, žekdybych se já víc snažil být dobrým, nemuselo Tě to tak bolet.

Celý Půst se chceme zříkat času stráveného zbytečně u počítače, na internetu a při počítačovýchhrách a využít takto vyzískaný čas ke konání dobra.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá. (kalich)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, z lásky ke mně jsi zemřel na kříži. Byla to velká oběť, které ještě úplně nerozumím.

V postní době si chceme dát předsevzetí, že budeme často i v týdnu chodit na mši svatou, kde se Ty stále obětuješ za nás, abychom více pochopili to velké tajemství Tvojí lásky.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi.

13. zastavení: Ježíšovo tělo sňato z kříže. (zrcadlo)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane Ježíši, jak zničený jsi musel být, když Tě sňali z kříže. Tvoje tělo úplně zohavili. Pro naše hříchy jsi obětoval všechnu krásu svého těla.

Proto i my chceme, nejen během Postu, méně myslet na svoji krásu a vzhled a víc času věnovat Tobě.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi. 

14. zastavení: Pána Ježíše uložili do hrobu. (sluchátka)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti. Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, ukládají Tě do hrobu. Nechávají Tě tam, aby ses v tichu připravil na svoje slavné zmrtvýchvstání.

I my se chceme během Postu v tichu připravit na Velikonoce, proto se zříkáme hudby, která nás obírá o ticho.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Odp.: Smiluj se nad námi.

Závěr:

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsme mohli s Tebou jít tuto křížovou cestu. Prosíme, žehnej nám a dej, abychom i my došli do nebe. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Pro získání plnomocných odpustků: Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci…

© 2011 - Helena Frolková