Rozpis lektorských služeb - Kněždub

Kněždub - 2020

Rozpis lektorských služeb 2020 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
 
     
 01.01.2020 Slavnost sv.Matky Boží, PM Petruchová Marie Petrucha Jan
 06.01.2020 Slavnost Zjevení Páně Šindlerová Marie Piškula Libor
12.01.2020 Svátek Křtu Páně Petruchová Jarmila
Petrucha František
19.01.2020 2.neděle v mezidobí  Maříková Martina Šantavá Pavla
26.01.2020 3.neděle v mezidobí  Petruchová Martina
Piškulová Jana
 02.02.2020 4.neděle v mezidobí  Uřičářová Jana Mokroš Aleš
09.02.2020 5.neděle v mezidobí  Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
16.02.2020 6.neděle v mezidobí  Křižanová Marie Frolka Martin
23.02.2020 7.neděle v mezidobí  Petruchová Marie Petrucha Jan
 01.03.2020 1.neděle postní Šindlerová Marie Piškula Libor
08.03.2020 2.neděle postní Petruchová Jarmila Petrucha František
15.03.2020 3.neděle postní Maříková Martina Šantavá Pavla
22.03.2020 4.neděle postní Petruchová Martina Piškulová Jana
29.03.2020 5.neděle postní Uřičářová Jana Mokroš Aleš
05.04.2020 Květná neděle Chudíčková Marcela
Chudíčková Terezie
09.04.2020
Zelený čtvrtek Křižanová Marie Frolka Martin
10.04.2020 Velký Pátek Petruchová Marie Petrucha Jan
12.04.2020 Bílá sobota – 21.04. 5:00 Šindlerová Marie Piškula Libor
12.04.2020 Zmrtvýchvstání Páně Petruchová Jarmila Petrucha František
 19.04.2020  2.neděle velikonoční  Maříková Martina Šantavá Pavla
26.04.2020 3.neděle velikonoční Petruchová Martina Piškulová Jana
03.05.2020 4.neděle velikonoční Uřičářová Jana Mokroš Aleš
 10.05.2020 5.neděle velikonoční Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
17.05.2020 6.neděle velikonoční Křižanová Marie Frolka Martin
24.05.2020 7.neděle velikonoční Děti – 1. Sv.Přij. Děti – 1. Sv.Přij.
31.05.2020 Slavnost Seslání Ducha sv. Petruchová Marie
Petrucha Jan
07.06.2020 Slavnost Nejsvětější Trojice Šindlerová Marie Piškula Libor
14.06.2020 11.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
21.06.2020 Slavnost Nar. sv.Jana Křtitele krojovaní krojovaní
28.06.2020 13.neděle v mezidobí 
Maříková Martina Šantavá Pavla
05.07.2020 14.neděle v mezidobí Petruchová Martina Piškulová Jana
 12.07.2020 15.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
19.07.2020 16.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
26.07.2020 17.neděle v mezidobí-8:00 Křižanová Marie Frolka Martin
02.08.2020 18.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
09.08.2020 19.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
16.08.2020 20.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
23.08.2020 21.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
30.08.2020 22.neděle v mezidobí Petruchová Martina
Piškulová Jana
06.09.2020 23.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
 13.09.2020 24.neděle v mezidobí Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
20.09.2020 25.neděle v mezidobí Křižanová Marie Frolka Martin
27.09.2020 26.neděle v mezidobí Petruchová Marie Petrucha Jan
 04.09.2020 27.neděle v mezidobí Šindlerová Marie Piškula Libor
 11.10.2020 28.neděle v mezidobí Myslivci Myslivci
18.10.2020 Hody - 10:30 Stárek Stárka
25.10.2020 30.neděle v mezidobí Petruchová Jarmila Petrucha František
01.11.2020 31.neděle v mezidobí Maříková Martina Šantavá Pavla
08.11.2020 32.neděle v mezidobí Petruchová Martina
Piškulová Jana
15.11.2020 33.neděle v mezidobí Uřičářová Jana Mokroš Aleš
22.11.2020 Slavnost Ježíše Krista Krále Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
29.11.2020 1.neděle adventní Křižanová Marie Frolka Martin
06.12.2020 2.neděle adventní Petruchová Marie Petrucha Jan
 13.12.2020 3.neděle adventní Šindlerová Marie Piškula Libor
20.12.2020 4.neděle adventní Petruchová Jarmila Petrucha František
24.12.2020 Štědrý den /půlnoční/  - 22:00 Maříková Martina Šantavá Pavla
25.12.2020 Slavnost Narození Páně Petruchová Martina Piškulová Jana
26.12.2020 Svátek sv. Štěpána Uřičářová Jana Mokroš Aleš
27.12.2020 Svátek Svaté Rodiny Chudíčková Marcela Chudíčková Terezie
01.01.2021 Slavnost sv. Matky Boží, PM Křižanová Marie Frolka Martin
03.01.2021 2.neděle po Narození Páně Maříková Martina Petrucha Jan
10.01.2021 Svátek Křtu Páně Uřičářová Jana Piškula Libor
       
       
...
....
Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv

výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/

10 po přímluvách po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo
© 2011 - Helena Frolková