Rozpis lektorských služeb - Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota - 2020

Rozpis lektorských služeb 2020 - ke stažení ZDE!

Datum Liturgická slavnost Jméno lektora
 01.01.2020 Slavnost sv.Matky Boží, PM Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
05.01.2020 Slavnost Zjevení Páně Bedravová Anna Vítek Jiří
12.01.2020 Svátek Křtu Páně Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
19.01.2020 2.neděle v mezidobí Glozneková Hana Tomečková Eva
26.01.2020 3.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie
02.02.2020 4.neděle v mezidobí--- Říhová Emílie Petr Josef
09.02.2020 
5.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří
16.02.2020 6.neděle v mezidobí Zezulová Alena Tesařová Bára
23.02.2020 7.neděle v mezidobí Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít
01.03.2020 1. neděle postní Tomeček František Chalupová Věra
08.03.2020
2. neděle postní Šimšová Klára Šimša Martin
15.03.2020 3. neděle postní Káčerková Romana Aberlová Jana
22.03.2020 4. neděle postní Ňorková Renata Tomeček Vojtěch
29.03.2020 5. neděle postní Tomečková Hana Polášková Ludmila
       
05.04.2020 Květná neděle Komoňová Kristína ml. Šimšová Martina
 09.04.2020
Zelený čtvrtek Bartošková Anežka Štica František
10.04.2020 Velký Pátek Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
11.04.2020 Bílá sobota – 21.04. 5:00 Bačíková Marie Komoňová Kristína st.
    Bačíková Alena  Bačík Martin
12.04.2020 Zmrtvýchvstání Páně Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
19.04.2020 2. neděle velikonoční Bedravová Anna Vítek Jiří
26.04.2020 3.neděle velikonoční Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
 03.05.2020 
4.neděle velikonoční Glozneková Hana Tomečková Eva
10.05.2020 5. neděle velikonoční Pavlica Josef Pavlicová Marie
17.05.2020 6. neděle velikonoční Říhová Emílie Petr Josef
24.05.2020 7. neděle velikonoční Uřičářová Eliška Uřičář Jiří 
 31.05.2020 
Slavnost Seslání Ducha sv. Zezulová Alena Tesařová Bára
07.06.2020 Slavnost Nejsvětější Trojice Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít
14.06.2020 11.neděle v mezidobí Tomeček František Chalupová Věra
21.06.2020 12.neděle v mezidobí Šimšová Klára Šimša Martin
28.06.2020 13.neděle v mezidobí Káčerková Romana Aberlová Jana
05.07.2020 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Ňorková Renata Tomeček Vojtěch 
12.07.2020 15.neděle v mezidobí Tomečková Hana Polášková Ludmila  
19.07.2020 16.neděle v mezidobí Komoňová Kristína ml. Šimšová Martina
25.07.2020 Hody - sv. Anna Stárek Stárka
26.07.2020 Pouť ke sv. Anně Stárek Stárka
02.08.2020 18.neděle v mezidobí Bartošková Anežka  Štica František
09.08.2020 19.neděle v mezidobí Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
16.08.2020 20.neděle v mezidobí Bačíková Marie Komoňová Kristína st. 
23.08.2020 21.neděle v mezidobí Bačíková Alena Bačík Martin
30.08.2020 22.neděle v mezidobí Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
06.09.2020 23.neděle v mezidobí Bedravová Anna Vítek Jiří 
13.09.2020 24.neděle v mezidobí Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
20.09.2020 25.neděle v mezidobí Glozneková Hana Tomečková Eva
27.09.2020 26.neděle v mezidobí Pavlica Josef Pavlicová Marie
04.10.2020 27.neděle v mezidobí Říhová Emílie Petr Josef
11.10.2020 28.neděle v mezidobí Uřičářová Eliška Uřičář Jiří 
18.10.2020 29.neděle v mezidobí Zezulová Alena Tesařová Bára
25.10.2020 30.neděle v mezidobí Hrdoušková Magdaléna Hrdoušek Vít
01.11.2020 Slavnost všech svatých Tomeček František Chalupová Věra
08.11.2020 32.neděle v mezidobí Šimšová Klára Šimša Martin
15.11.2020 33.neděle v mezidobí Káčerková Romana Aberlová Jana
22.11.2020 Slavnost Ježíše Krista Krále Ňorková Renata Tomeček Vojtěch 
29.11.2020 1.neděle adventní Tomečková Hana Polášková Ludmila
06.12.2020 2.neděle adventní Komoňová Kristína ml. Šimšová Martina 
13.12.2020 3.neděle adventní Bartošková Anežka Štica František
20.12.2020 Štědrý den /půlnoční/
Hrbáčková Marie Koryčanská Drahomíra
24.12.2020 Slavnost Narození Páně Bačíková Marie Komoňová Kristína st.
25.12.2020 Svátek sv. Štěpána Bačíková Alena Bačík Martin
26.12.2020 Svátek Svaté Rodiny Glozneková Anna Kozumplíková Miloslava
27.12.2020 Slavnost sv. Matky Boží, PM Bedravová Anna Vítek Jiří
01.01.2021 Slavnost sv. Matky Boží, PM Uřičářová Lucie Uřičář Rosťa
03.01.2021 2.neděle po Narození Páně Glozneková Hana  Tomečková Eva
 12.01.2021  Svátek Křtu Páně Pavlica Josef Pavlicová Marie 
 

 

Zásady lektorské služby

1 u 1. čtení číst jdeme zásadně až po vstupní modlitbě,
po odpovědi Amen
/lidé si sedají, lektor jde k ambonu/
2 u 2. čtení číst jdeme zásadně až po dozpívání žalmu
3   u ambonu se lektor ukloní směrem ke svatostánku
4 mikrofon je nastaven, nebo si je možné jej upravit podle výšky lektora
5 po úvodu např. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla - následuje krátká pomlka
6 při čtení během čtení nezapomínat na oční kontakt s posluchači
7 po přečtení úryvku následuje krátká pomlka, pak teprve následuje: Slyšeli jsme slovo Boží...
8 přímluvy ve všední den po kázání, v neděli po modlitbě Věřím - číst přímluvy jdeme až po dozpívání Věřím
9 u přímluv výzvu říká lektor / v knize zřetelně označeno slovem: lektor, čtou se 4 přímluvy/
10 po přímluvách

po přednesení přímluv sejít k boku ambonu a počkat až do závěru přímluv, pak úklona směrem ke svatostánku a odejít na své místo

© 2011 - Helena Frolková