Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 
***
ČERVENEC A SRPEN
+
PRÁZDNINY - DOVOLENÁ
+
 

Dobrý Bože, daroval jsi mi čas prázdnin a dovolené. Dej mi prožít to, co se na dovolené má: dopřát si věci, které si jinak ve všedním životě zakazuji, abych si jednoduše dovolil žít a nemyslel pořád jen na užitek. Dej, ať se s vnitřním klidem pustím do toho, co mám právě před sebou tak, abych si toho dokázal užít všemi smysly. Prázdniny mi nabízejí oslavu života, který jsi  mi dal. V tomto slavení života jsem prost všech povinností, které na mě jinak často tíživě doléhají. Dej, ať tyto dny dovolené prožiji jako skutečné zotavení, abych z nich dokázal načerpat novou sílu, o kterou jsem poslední dobou přišel, abych se mohl odpočinutý vrátit ke svým běžným povinnostem. Požehnej čas prázdnin, abych v něm mohl prožít právě to, co mě znovu přivede k životu, aby všechna prázdninová setkání přinesla ovoce a abych se dokázal radovat z krásy tvého stvoření.

z knihy Moje modlitební kniha, Anselm Grün

+
+
Adoptuj píšťalu
http://farnostlitovel.cz/adopce
++++
+
Telefonní číslo farnosti Kněždub - 530 332 916
+
--
***
***   

Pozvání na večery chval v TL - Adorace
+
Vyučování náboženství - Informace
*
*
© 2011 - Helena Frolková