Úvod

Římskokatolickou farnost tvoří dvě obce:

Kněždub - farní kostel sv. Jana Křtitele
Tvarožná Lhota - filiální kostel sv. Anny


Děkanát: Veselí nad Moravou
Diecéze: Olomoucká

 
***

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

 

 * **


Pomalu zhasíná májový den,

květiny voní do oken,

ptáčkové zpívají ve větvích

poslední jásoty trylků svých,

a lidská srdce potají

si krásnou  píseň šeptají,

ó, věru každý zná ji -

tu krásnou píseň v máji.

 

Na věži zachvěl se zvonu hlas,

poklekám nábožně před oltář

stopený v květnatém záhoně.

Modlím se k nejčistší Madoně,

svou hlavu kladu do dlaní -

v mých prsou též to vyzvání

a zlaté struny hrají-

krásnou píseň v máji.

***

1.SV.PŘIJÍMÁNÍ

**

Brána je předěl mezi vnějškem a vnitřkem; mezi trhem a svatyní;

mezi tím, co patří světu, a tím, co je zasvěceno Bohu.

Když člověk branou prochází, ona mu říká:

Nech venku všecko, co nepatří dovnitř,

myšlenky, přání, starosti, zvědavost a marnivost.

Co není posvěcené, všecko nech venku.

Očisti se, vcházíš do svatyně.

Jen tou branou kvapně neprospěchat!

Procházejme jí docela pomalu

a své srdce otevřme, ať vnímá, co brána hovoří.

A dokonce i předem chvilinku postůjme,

ať to procházení jsou kroky očisty a usebrání.

Romano Guardini

**
--
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
4.6.2017
--
BŮH SKRZE DUCHA SVATÉHO PŮSOBÍ V CÍRKVI
--
Duch svatý - Bůh působící v nás - svátek skutečné plnosti života.
--

Jde o nesmírně veliké věci s obrovským dopadem na život každého člověka...

--První plod Ježíšova vzkříšení je dar odpuštění spojený s darem Ducha pokoje, Ducha svatého!

Tento pokoj Boží je více než jen klid od ruchu světa.

Je to hluboký vnitřní stav srdce.

Týden po Slavnosti seslání Ducha svatého - v neděli - slavnost Nejsvětější Trojice a

ve čtvrtek svátek Božího Těla.

--
****
--
***   

Pozvání na večery chval v TL - Adorace

Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže - Aktuality

© 2011 - Helena Frolková